Bunt fotografijom

Na dnevnom redu 4. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, među 22 tačke dnevnog reda našao se i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru. Primjedbe na nacrt ovog zakona imao je poslanik PDP-a Draško Stanivuković, koji je tražio da se između ostalih i ovaj nacrt skine sa dnevnog reda sjednice, što nije prihvaćeno.

Stanivuković je komentarisao izmjene Zakona o javnom redu i miru kojim se definiše kazna od 60 dana zatvora za fotografisanje policije.

Da li vi znate šta će biti ako se ovo usvoji. Slikat ću vas na svakom ćošku ako se ovo usvoji. Ako vi ovo propišete, ja ću postati profesionalni fotograf. To je bunt mlade osobe koji mora da postoji na vaše ugnjetavanje.

Draško Stanivuković, 16.04.2019.

Inače, Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, definisano je sljedeće:

Član 24. mijenja se i glasi:

  1. Ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, privrednih društava ili drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ko neovlašćenim fotografisanjem ili snimanjem ometa službenike dok vrše svoje dužnosti ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica kazniće se novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM ili kaznom zatvora do 60 dana.
  2. Lice koje je upozoreno i kojem je izdato usmeno naređenje od ovlašćenog službenog lica da prestane sa ometanjem iz stava 1. ovog člana, a koje i dalje nastavi sa ometanjem, po hitnom postupku, sprovešće se nadležnom sudu.

Član 4. Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!