Neistina

BiH nije među pet zemalja u Europi sa najjeftinijim plinom

Jasmin Salkić, direktor BH-Gasa, gostujući u programu TVSA, između ostalog, govorio je i o cijeni plina. Salkić je objasnio da prate cijene nafte na svjetskom tržištu, kako bi i oni formirali cijene u našoj zemlji. Tokom svog gostovanja na pomenutoj televiziji, Salkić je izjavio sljedeće:

Gas u BiH je među pet najjeftinijih cijena u Europi.

Jasmin Salkić, 27. 1. 2021.

Statistički ured Europske unije (Eurostat) u novembru 2020. godine objavio je cijene plina u Europi, a navedeni podaci obuhvataju i zemlje koje nisu članice EU.

Tako, prema podacima Eurostata cijena plina za domaćinstva u našoj zemlji, bez poreza iznosila je 0.0320 eura po kilovat satu (kW/h). Niže cijene plina u poređenju sa BiH su u: Gruziji (0.0118 eura po kW/h), Ukrajini (0.0151 eura po kW/h), Turskoj (0.0200 eura po kW/h), Latviji (0.0243 eura po kW/h), Mađarskoj (0.0251 eura po kW/h), Rumuniji (0.0272 eura po kW/h), Litvaniji 0.0272 eura po kW/h), Danskoj (0.0287 eura po kW/h), Srbiji (0.0305 eura po kW/h), Estoniji (0.0307 eura po kW/h) i Hrvatskoj (0.0311 eura po kW/h).

Izvor: Eurostat

Cijena plina sa porezima i taksama u prvoj polovini 2020. godine iznosila je 0,0374 eura po kW/h. Niže cijene od BiH su u: Gruziji (0,0139 eura po kW/h), Ukrajini (0,0181 eura po kW/h), Turskoj (0,0239 eura po kW/h), Latviji (0,315 eura po kW/h), Mađarskoj (0,0319 eura po kW/h), Srbiji (0.0337 eura po kW/h), Rumuniji (0,0324 eura po kW/h) i Litvaniji (0,0361 eura po kW/h).

Izvor: Eurostat

Kako je također vidljivo iz podataka Eurostata o cijenama za potrošače koji ne spadaju u kategoriju domaćinstava, cijena bez taksi i u BiH iznosi 0,0397 eura po kW/h. Jedina država koja ima višu cijenu plina za ove kategorije od BiH je Lihtenštajn (0,0400 eura po kW/h).

Izvor: Eurostat

Sa taksama i porezima cijena plina za kategoriju koja nisu domaćinstva u BiH iznosi 0.0465 eura po kW/h. Više cijene od naše zemlje imaju: Finska (0.0636 eura po kW/h), Nizozemska (0.0629 eura po kW/h), Lihtenštajn (0.0607 eura po kW/h), Danska (0.0584 eura po kW/h), i Švedska (0.0511 eura po kW/h).

Izvor: Eurostat

Uzimajući u obzir sve podatke Eurostata, BiH je 12. država po najpovoljnijim cijenama za kategoriju domaćinstva bez poreza i taksi, a deveta kada se oni dodaju. Kada je u pitanju kategorija koja ne obuhvata domaćinstva, naša zemlja je druga država u kojoj je najviša cijena za navedenu kategoriju bez taksi i poreza, a kada se oni dodaju BiH se nalazi na šestom mjestu.

S obzirom na sve navedeno, Istinomjer će tvrdnju Salkića da je gas u BiH među pet najjeftinijih u Europi ocijeniti neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!