Analize

Analiza tvrdnji Milorada Dodika prilikom gostovanja na BHRT-u

Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik gostovao je 22.12.2023. godine u programu BHRT-a. Tokom prilikom Dodik je komentarisao rad i vrijeđao visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta i američkog ambasadora u BiH Michaela Murphyja, prijetio secesijom te iznosio netačne tvrdnje o državi Bosni i Hercegovini i ustrojstvu Ustavnog suda.

Izvor: BHRT

Diskreditacija visokog predstavnika u BiH

Tokom gostovanja na BHRT-u lider SNSD-a je u nekoliko navrata vrijeđao i diskreditovao ulogu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta nazivajući ga “fašističkom svinjom” i “šarlatanom”:

Voditeljica: Kako Vama zvuče najnovije vijesti iz OHR-a?

Dodik: Rogobatno, fašističke, nepotrebne. Taj tamo šarlatan koji se predstavlja visokim predstavnikom pokušava da očuva svoju pažnju na sebi. Nažalost, koji ima podršku kod Bošnjaka, mislim muslimana, koji misle da grade državu na način da im neko nameće zakone.

Milorad Dodik, 22.12.2023.

Pored toga, Dodik je ponovio po ko zna koji put da odluke visokog predstavnika neće biti implementirane u Republici Srpskoj, uz ponovljeno vrijeđanje Christiana Schmidta:

Ali pošto je lažni (visoki predstavnik u BiH op.a.) zaprijetio da će nametnuti (izmjene Izbornog zakona op.a.), eto ja vam kažem da neće nametnuti. Neće biti doneseno zato što prijetiš. Mi ne funkcionišemo na taj način. Pa njegovi preci su došli na Kozaru, prijetili su nam oružjem, pa nas nisu pobili. Pa nećeš ni ti, majstore, bez obzira kakav si, koji nas zove majmunima. On je jedna obična fašistička svinja koja je došla ovdje. Ne morate se vi osjećati neugodno. On je rekao da smo mi majmuni, ja kažem da je on obična fašistička svinja.

Milorad Dodik, 22.12.2023.

Podsjećamo, Dodik je i ranije visokog predstavnika nazivao “fašističkom svinjom” u javnom prostoru. Jedan od primjera je i Dodikovo gostovanje u emisiji “Telering” na RTRS-u u septembru 2023. godine:

Došao nelegalan i nelegitiman, pokvaren, kakav jeste, izmišlja svašta, laje, priča kako smo mi majmuni u cirkusu, a on je jedna obična fašistička svinja koja je ovdje došla i nama pokušava da nametne neke svoje stavove. I mi to treba da trpimo i dokazujemo da smo mi dobri momci, zato što treba da dokazujemo da smo spremni da pužemo i da idemo za tom svinjom, koja ovdje pokušava da rovi, rovari, razvaljuje itd. Ako smo mi za njega majmuni, onda je on za nas svinja, i to fašistička.

Milorad Dodik, 27.9.2023.

Uticaj na medije

Dodik je tokom gostovanja na BHRT-u nastojao da utiče na rad novinarke na način da je “zaprijetio” da će napustiti emisiju ukoliko ona Christiana Schmidta još jednom nazove visokim predstavnikom:

Još jednom ga nazovite visokim predstavnikom, računajte da smo prekinuli emisiju. On nije visoki predstavnik jer nema imenovanje u Savjetu bezbjednosti. OHR je samo njegova kancelarija, koja je lažna, i ako građani RS vašem servisu plaćaju neku pretplatu, onda to poštujte.

Milorad Dodik, 22.12.2023.

Dodik je i ranije nastojao da “diktira” rad voditelja i novinara. Tako je u septembru 2023. godine, tokom gostovanja u emisiji “Telering” kod Mate Đakovića, voditelju emisije rekao “da neće napraviti pauzu za reklamni blok dok on ne završi”:

Đaković: Moramo provući reklamne poruke.

Dodik: Samo malo, nećeš ništa prekidati.

(…)

Đaković: Odmah poslije reklamnih poruka.

Dodik: Ne može, mora sad.

Milorad Dodik, 27.9.2023.

Pored ovoga, podsjećamo da se Milorad Dodik i ranije “obračunavao” s novinarima/kama i neistomišljenicima/ama. Jedan od primjera je onaj iz marta 2022. godine, kada je novinarka televizije N1 pitala Dodika da prokomentariše pokazivanje srednjeg prsta novinarima i novinarkama ispred zgrade Suda BiH u Sarajevu. Dodik je tada novinarki N1 odgovorio pitanjem: “Jel’ vam se svidjelo to?”

Više o ovom, ali i drugim slučajevima uvreda Milorada Dodika upućenim novinarima/kama i neistomišljenicima/ama možete čitati u Istinomjerovoj analizi na ovom linku.

Diskreditacija američkog ambasadora u BiH

Pored uvreda upućenih visokom predstavniku, Dodik je gostovanje na BHRT-u iskoristio da izrazi negativan stav i prema ambasadoru SAD-a u Bosni i Hercegovini Michaelu Murphyju, nazivajući ga, između ostalog, “luzerom” i tvrdeći da on “nije ambasador u cijeloj BiH, već samo u Federaciji”.

Koja Amerika? Nije Amerika Murphy. Taj tamo luzer koji misli da on nešto može. On je samo ambasador u Federaciji. On nije ambasador u RS-u. Pa njega niko neće da primi, slučajno prevari dva načelnika i to prikaže kao neke velike svoje diplomatske uspjehe. Zamislite na šta se spalo. Ili dođe u Banjaluku pa se slika tu sa nekim đacima koji i ne znaju ko je on. Realno. Valjda je uloga ambasadora da se sastaje, ako treba da se sastaje, sa državnicima. Šta god on misli, a ja sam za njega državnik. A on za mene tek neki luzer da ne govori neku drugu priču, koji pokušava sa pozicije moći da nama nešto oduzme ili da se razračuna s nama.

Milorad Dodik, 22.12.2023.

Ovo nije prvi put da je Milorad Dodik vrijeđao ambasadora Murphyja. U novembru 2023. rekao je da je Michael Murphy “manipulator koji stalno laže i petlja, pa tako i kada govori o navodnom ruskom malignom uticaju u BiH”.

U julu 2023. godine Dodik je Murphyja uvredljivo nazvao “tetkom” i dodao je da se američki ambasador “nalazi ispod svake balege u BiH”:

BiH ništa ne može uraditi od tih famoznih stranaca koji nam stalno predlažu šta oni misle, pa tako sad, pored ovog lažnog Schmidta, imamo i lažnog američkog ambasadora Murphyja, koji je očigledno postao tetka za sve. Koju god balegu podigneš, on je ispod nje u BiH. Čovjek se lažno predstavlja da on može donijeti odluke za sve, on drži predavanja kako mi treba da se ponašamo, krećemo… Čovjek je zamislio da je on veliki igrač i da on sve može.

Milorad Dodik, 12.7.2023.

Prijetnje otcjepljenjem

Dodik je tokom gostovanja u nekoliko navrata zaprijetio secesijom Republike Srpske, naglašavajući da je Narodna skupština RS usvojila sve akte s ciljem proglašavanja nezavisnosti Republike Srpske.

Voditeljica: Sve je kulminiralo na pitanju državna ili entitetska imovina. U januaru treba da bude završen rad radne grupe koju je formirao OHR i oni će sa tim materijalmo pred zakonodavce, da to bude polazna tačka…

Dodik: Pa da, i onda će on reći: “Moramo to usvojiti”. Ako ne usvojite, on će kao nešto nametnuti…

Voditeljica: A šta ako nametne?

Dodik: Ako nametne, mi smo njima jasno rekli, on je potpisao i napisao odluku o nezavisnosti Republike Srpske.

Milorad Dodik, 22.12.2023.

Dodik je tokom emisije izrazio i očekivanje da će Republika Srpska možda i tokom 2024. godine proglasiti nezavisnost.

Voditeljica: Kakva nas godina očekuje, gospodine Dodik?

Dodik: Što se tiče RS, ja očekujem sretnu godinu. Možda i prije nego što sam ja očekivao postanemo nezavisna država, a to je godina koja dolazi. Ja ne želim da kažem da se mi ne pripremamo za to, ali to će uvijek biti reakcija, a ne naša akcija. Rekao sam u kojim okolnostima ćemo to uraditi.

Milorad Dodik, 22.12.2023.

U kontekstu Dodikovih prijetnji otcjepljenjem Republike Srpske, podsjećamo da je Dodik i u prošlosti iznosio slične tvrdnje, a one su naročito intenzivirane u posljednje vrijeme. Tako je i tokom ovog gostovanja jasno poručio da će RS proglasiti nezavisnost ukoliko visoki predstavnik nametne zakon o imovini na državnom nivou.

O suverenitetu BiH i sudijama Ustavnog suda BiH

Dodik je tokom gostovanja komentarisao i rad Ustavnog suda BiH, pri čemu je iznio netačnu tvrdnju, u kojoj je sugerisao da dvoje sudije koji se biraju iz Republike Srpske treba da predstavljaju srpski narod.

U Ustavu piše da RS bira dvoje sudija. Hoćete intervenisat’. Dakle, učešće Srba kao sudija u Ustavnom sudu je bilo špekulativno. Naravno da tu ima časnih i poštenih ljudi, ali niko ne može da se zakune da onaj Simović nije bio plaćenik kod muslimana. Eto koliko je SDS imao viziju da stavi takvog tipa da predstavlja srpski narod, i naravno da smo mnogo mogli da izgubimo u tom mandatu.

Milorad Dodik, 22.12.2023.

Spomenuta Dodikova tvrdnja je neutemeljena s obzirom na to da Ustavni sud BiH ne poznaje etnički princip izbora sudija i odlučivanja. Ustavom BiH jedino je propisano da četvero sudija bira Predstavnički dom PFBiH, dvoje sudija bira NSRS, a troje stranih sudija bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija s Predsjedništvom BiH.

Pored toga, Dodik je konstatovao i da Bosna i Hercegovina “nema državnog nivoa”:

Nema državnog nivoa, ima zajednički nivo. To je podvala. BiH na unutrašnjem planu ima suverenitet entiteta i ono što je izvedeno iz suvereniteta. Oni svojom propagandom nameću da je to država. Država jeste u međunarodno-pravnom smislu, to je ok. U unutrašnjem smislu, države su entiteti, a to je državna zajednica, nije država.

Milorad Dodik, 22.12.2023.

Podsjećamo da je Istinomjer u više navrata neistinitim ocjenjivao tvrdnje domaćih političkih aktera/ki da “Bosna i Hercegovina nije država” te da je “državna zajednica”.

Prije svega, Dodikovu tvrdnju demantuje prvi član Ustava BiH:

Re­pu­bli­ka Bo­sna i He­rce­go­vi­na, či­je je zva­ni­čno ime od sa­da „Bo­sna i Herce­govina”, nastavlja svo­je pra­vno po­sto­ja­nje po međunarodnom pra­vu kao drža­va, sa unu­tra­šnjom stru­ktu­rom mo­di­fi­ci­ra­nom ovim Usta­vom, i sa po­sto­je­ćim me­đu­na­ro­dno priznatim gra­ni­ca­ma. Ona osta­je drža­va čla­ni­ca Uje­di­nje­nih na­ro­da i mo­že kao Bo­sna i He­rce­go­vi­na za­drža­ti čla­nstvo ili za­tra­ži­ti pri­jem u orga­ni­za­ci­ja­ma unu­tar si­ste­ma Uje­di­nje­nih na­ro­da, kao i u dru­gim me­đu­na­ro­dnim orga­ni­za­ci­ja­ma.

Ustav BiH

Podsjećamo da je državnost Bosne i Hercegovine prepoznata i Ustavom SFRJ, u kojem je BiH imala status “socijalističke republike”. Članom 3. ovog ustava jasno je definisano da je socijalistička republika država.

Gostovanje Milorada Dodika na BHRT-u iz decembra 2023. godine pokazalo je da Dodik ne odstupa od svojih poznatih narativa, netačnih tvrdnji o državnosti i Ustavu BiH te vrijeđanja novinara/ki i političkih, ali i drugih neistomišljenika/ca.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!