Salko Sokolović

Salko Sokolović rođen je 03.12.1961. godine u Konjicu.

Srednju školu zaršio je u Konjicu, diplomirao 1985. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, smjer Organska tehnologija (VSS, tehnolog organskih tehnologija). Član je SDA od 1990. godine, a 2017. iskučen je iz stranke.

Zastunik je u Predstavničkom domu PSBiH.