Nakon isteka mandata, Backović i Sokolović imaju pravo da rade

Shodno zakonu, i to Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, između ostalih i izabrane zvaničnike, što zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH jesu, niko i ništa ne sprječava da zasnuju radni odnos nakon isteka mandata.

Nakon što je jedanaest aktuelnih zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH “uputilo apelaciju Ustavnom sudu BiH kojom se traži vraćanje tzv. “bijelog hljeba”, javnost je već imala priliku da čuje i neka od njihovih objašnjenja zbog čega su promijenili mišljenje i odlučili se na ovakav potez.

Tako je zastupnik BPS-a, Zaim Backović svoj potez obrazložio na slijedeći način:

Nakon prestanka mandata, shodno zakonu, vi nemate pravo da radite godinu dana.

Zaim Backović, 08.11.2018.

Osim Backovića, i njegov kolega iz zastupničke klupe i supotpisnik apelacije, Salko Sokolović iz Nezavisnog bloka, na pitanje novinara zašto ste podržali takav zakon o ukidanju “bijelog hljeba”, između ostalog naveo je da je i “diskriminisan u odnosu na druge”:

I sada smatram da ne treba da bude. Ali isto tako smatram da imam puno pravo da i ja mogu sutra da konkurišem na bilo koju poziciju u ovoj državi, a ne da mi se prave zabrane i da ja budem diskriminisan u odnosu na druge.

Salko Sokolović, 09.11.2018.

Međutim, kako Backović navodi, upravo shodno zakonu, i to Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, između ostalih i izabrane zvaničnike što zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH jesu, niko i ništa ne sprječava da zasnuju radni odnos nakon isteka mandata.

Jedino na šta nemaju pravo, a u cilju, kako pomenuti Zakon u članu 1. kaže “sprječavanja sukoba interesa”, definisano je članom 5. istog.

Ovaj član tako kaže da “izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici za vrijeme obavljanja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka obavljanja te funkcije, ne mogu biti članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta, niti biti u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću”. Osim navedenog, iz istih razloga “ne mogu biti članovi, upravnog ili nadzornog odbora, niti direktori direkcije ili direkcije Agencije za privatizaciju”.

Dakle, ne radi se o nepostojanju prava na rad, niti, kako Sokolović dodaje diskriminaciji, već o ograničenju koje za cilji ima “sprječavanje sukoba interesa” u vremenskom trajanju od 6 mjeseci za jasno definisane pozicije, funkcije i članstva.

Istinomjer tako tvrdnje Zaima Backovića i Salke Sokolovića, koje se odnose na njihovo pravo na rad i “diskriminaciju u odnosu na druge” nakon isteka mandata u svojstvu zastupnika u Zastupničkom domu PS BiH, ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

Borenović predvidio da će “biti sjednica Predsjedništva sa zastavom BiH”

Nakon što je okarakterisao čitavu “situaciju oko zastava kao jedan sveopšti cirkus”, Borenović je ustvrdio da Milorad...

Trenutni saziv Doma naroda Parlamenta FBiH nastavlja obnašati dužnost

Ustavni sud BiH između ostalog je naveo da “ovakva odredba ima za cilj da osigura kontinuitet vlasti i stalnost Parlamenta u državi, jer nemogućnost konstituiranja tijela nakon izbora ne smije...


FBiH: Programi sufinansiranja zaposlenja uspješno su realizovani u protekloj godini

Poduzimanje aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja, osim što su velika potreba bh. društva, također su i u samom vrhu liste prioriteta kada je u pitanju provođenje Reformske Agende. U oktobru...