Neistina

Nakon isteka mandata, Backović i Sokolović imaju pravo da rade

Shodno zakonu, i to Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, između ostalih i izabrane zvaničnike, što zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH jesu, niko i ništa ne sprječava da zasnuju radni odnos nakon isteka mandata.

Nakon što je jedanaest aktuelnih zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH “uputilo apelaciju Ustavnom sudu BiH kojom se traži vraćanje tzv. “bijelog hljeba”, javnost je već imala priliku da čuje i neka od njihovih objašnjenja zbog čega su promijenili mišljenje i odlučili se na ovakav potez.

Tako je zastupnik BPS-a, Zaim Backović svoj potez obrazložio na slijedeći način:

Nakon prestanka mandata, shodno zakonu, vi nemate pravo da radite godinu dana.

Zaim Backović, 08.11.2018.

Osim Backovića, i njegov kolega iz zastupničke klupe i supotpisnik apelacije, Salko Sokolović iz Nezavisnog bloka, na pitanje novinara zašto ste podržali takav zakon o ukidanju “bijelog hljeba”, između ostalog naveo je da je i “diskriminisan u odnosu na druge”:

I sada smatram da ne treba da bude. Ali isto tako smatram da imam puno pravo da i ja mogu sutra da konkurišem na bilo koju poziciju u ovoj državi, a ne da mi se prave zabrane i da ja budem diskriminisan u odnosu na druge.

Salko Sokolović, 09.11.2018.

Međutim, kako Backović navodi, upravo shodno zakonu, i to Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, između ostalih i izabrane zvaničnike što zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH jesu, niko i ništa ne sprječava da zasnuju radni odnos nakon isteka mandata.

Jedino na šta nemaju pravo, a u cilju, kako pomenuti Zakon u članu 1. kaže “sprječavanja sukoba interesa”, definisano je članom 5. istog.

Ovaj član tako kaže da “izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici za vrijeme obavljanja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka obavljanja te funkcije, ne mogu biti članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta, niti biti u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću”. Osim navedenog, iz istih razloga “ne mogu biti članovi, upravnog ili nadzornog odbora, niti direktori direkcije ili direkcije Agencije za privatizaciju”.

Dakle, ne radi se o nepostojanju prava na rad, niti, kako Sokolović dodaje diskriminaciji, već o ograničenju koje za cilji ima “sprječavanje sukoba interesa” u vremenskom trajanju od 6 mjeseci za jasno definisane pozicije, funkcije i članstva.

Istinomjer tako tvrdnje Zaima Backovića i Salke Sokolovića, koje se odnose na njihovo pravo na rad i “diskriminaciju u odnosu na druge” nakon isteka mandata u svojstvu zastupnika u Zastupničkom domu PS BiH, ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!