Nakon isteka mandata, Backović i Sokolović imaju pravo da rade

Shodno zakonu, i to Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, između ostalih i izabrane zvaničnike, što zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH jesu, niko i ništa ne sprječava da zasnuju radni odnos nakon isteka mandata.

Nakon što je jedanaest aktuelnih zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH “uputilo apelaciju Ustavnom sudu BiH kojom se traži vraćanje tzv. “bijelog hljeba”, javnost je već imala priliku da čuje i neka od njihovih objašnjenja zbog čega su promijenili mišljenje i odlučili se na ovakav potez.

Tako je zastupnik BPS-a, Zaim Backović svoj potez obrazložio na slijedeći način:

Nakon prestanka mandata, shodno zakonu, vi nemate pravo da radite godinu dana.

Zaim Backović, 08.11.2018.

Osim Backovića, i njegov kolega iz zastupničke klupe i supotpisnik apelacije, Salko Sokolović iz Nezavisnog bloka, na pitanje novinara zašto ste podržali takav zakon o ukidanju “bijelog hljeba”, između ostalog naveo je da je i “diskriminisan u odnosu na druge”:

I sada smatram da ne treba da bude. Ali isto tako smatram da imam puno pravo da i ja mogu sutra da konkurišem na bilo koju poziciju u ovoj državi, a ne da mi se prave zabrane i da ja budem diskriminisan u odnosu na druge.

Salko Sokolović, 09.11.2018.

Međutim, kako Backović navodi, upravo shodno zakonu, i to Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, između ostalih i izabrane zvaničnike što zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH jesu, niko i ništa ne sprječava da zasnuju radni odnos nakon isteka mandata.

Jedino na šta nemaju pravo, a u cilju, kako pomenuti Zakon u članu 1. kaže “sprječavanja sukoba interesa”, definisano je članom 5. istog.

Ovaj član tako kaže da “izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici za vrijeme obavljanja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka obavljanja te funkcije, ne mogu biti članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta, niti biti u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću”. Osim navedenog, iz istih razloga “ne mogu biti članovi, upravnog ili nadzornog odbora, niti direktori direkcije ili direkcije Agencije za privatizaciju”.

Dakle, ne radi se o nepostojanju prava na rad, niti, kako Sokolović dodaje diskriminaciji, već o ograničenju koje za cilji ima “sprječavanje sukoba interesa” u vremenskom trajanju od 6 mjeseci za jasno definisane pozicije, funkcije i članstva.

Istinomjer tako tvrdnje Zaima Backovića i Salke Sokolovića, koje se odnose na njihovo pravo na rad i “diskriminaciju u odnosu na druge” nakon isteka mandata u svojstvu zastupnika u Zastupničkom domu PS BiH, ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

Izetbegović dosljedan po pitanju poštivanja Zakona o odbrani BiH

U svojim analizama pod nazivom Hoće li aktivacija MAP-a biti korištena za produbljivanje krize u BiH i Vladavina prava...

Nezavisni blok ostaje pri ranije izrečenim stavovima

Podsjećamo, netom nakon što je Centralna izborna komisija (CIK) raspisala Opšte izbore 2018. godine, lider Nezavisnog bloka Senad Šepić je iznio stav u vezi sa koaliranjem Nezavisnog bloka u...


Mandatar za sastav novog saziva Vijeća ministara BiH u narednih sedam dana?

Na sjednici predsjedništva HDZ-a BiH održanoj 18.02.2019. godine, jedna od tema bila je i uspostava novih većina kako na federalnom, tako i na državnom nivou. Nakon pomenute sjednice, u...