Nenad Vuković

Nenad Vuković rođen je 24.3.1978. godine u Sarajevu, opština Centar.Osnovnu školu završio je u Sarajevu, a Gimnaziju – opšti smjer u Srednjoškolskom centru Pale.
Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu bio je redovan student Fakulteta fizičke kulture, gdje je 2002. godine diplomirao i stekao zvanje profesora fizičkog vaspitanja.
Radni odnos zasnovao je u Osnovnoj školi Pale, gdje je od 2002-2009.godine radio kao nastavnik fizičkog vaspitanja.

Nenad Vuković je tri puta biran za odbornika u Skupštini opštine Pale, kao kandidat na lokalnim izborima 2008, 2012. i 2016. godine. Funkciju zamjenika načelnika opštine Pale Vuković je obavljao u dva mandata, u periodu 2009.-2012. i u periodu 2012.-2016. godine. Za to vrijeme Pale su dobile status „razvijene opštine“, postale respektabilna urbana sredina i Univerzitetski i sportski centar. Nenad Vuković je, kao zamjenik načelnika vodio projekat dobijanja „Bikon Statusa“ za opštinu Pale o temi „Turistički potencijali u funkciji razvoja lokalne zajednice“.
Oženjen je i otac dvoje djece.

Izvor