Neistina

Za odlučivanje u Domu naroda nije potrebna jedna trećina glasova iz svakog naroda

Za donošenje odluka o Domu naroda PSBiH nije potrebna jedna trećina glasova iz svakog naroda, kako je to Nenad Vuković konstatovao, nego jedna trećina glasova iz svakog entiteta.

Izvor: Siniša Pašalić/Ringier

Generalni sekretar PDP-a Nenad Vuković govorio je za portal Klix o žrijebanju za petog delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, koje će biti održano 1. jula 2024. godine, pritom iznijevši neistinu o načinu odlučivanja u ovom domu:

Mislim da treba pokrenuti proceduru, prije svega, razrješenja postojećeg Vijeća ministara. Ja u prvom koraku i ne govorim o formiranju novog Vijeća, nego o potrebi da se ovaj najlošiji saziv Vijeća ministara treba razriješiti što prije. Za taj posao potreban je dovoljan broj glasova u oba doma Parlamentarne skupštine BiH – znajući da 1/3 minimalno iz svakog naroda je potrebna za donošenje odluka u Domu naroda, mi kažemo da eventualnim mojim izborom se stvara mogućnost da su dva delegata više od 1/3 i da sa srpske strane postoji dovoljan broj glasova za razrješenje Vijeća ministara BiH.

Nenad Vuković, 27.6.2024.

Na osnovu Odluke o utvrđivanju rezultata posrednih izbora u Domu naroda PSBiH iz Republike Srpske od 30. maja 2024. godine, CIK BiH utvrdio je da dvije kandidatske liste – kandidatska lista PDP – Partija demokratskog progresa i kandidatska lista predlagača Ranke Perić Romić (SNSD) – imaju identičan broj glasova (12).

Način odlučivanja u oba doma PSBiH normiran je Ustavom BiH. Tako član IV stav (3) Ustava nalaže da se sve odluke u oba doma donose većinom glasova onih koji su prisutni i glasaju, a da će delegati i članovi ulagati najveće napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu glasova delegata ili članova s teritorije svakog entiteta.

Ukoliko većina ne uključuje jednu trećinu glasova delegata ili članova s teritorije svakog entiteta, predsjedavajući i njegovi zamjenici će, radeći kao komisija, nastojati da u roku tri dana od glasanja postignu saglasnost. Ukoliko ta nastojanja ne uspiju, odluke će se donijeti većinom onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine, ili više, delegata ili članova izabranih iz svakog entiteta.

Dakle, za donošenje odluka o Domu naroda PSBiH nije potrebna jedna trećina glasova iz svakog naroda, kako je to Nenad Vuković konstatovao, nego jedna trećina glasova iz svakog entiteta.

Shodno navedenom, tvrdnju Nenada Vukovića da je jedna trećina glasova iz svakog naroda potrebna za donošenje odluka u Domu naroda PSBiH Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!