Milenko Savanović

Rođen je 1955. godine u Podrašnici, opština Mrkonjić Grad, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu, Mašinski fakultet i magistarske studije završio je u Banjaluci.

U periodu od 1979 do 2000. godine obavljao je više rukovodećih pozicija u Fabrici vijaka u Mrkonjić Gradu, a od 2000. do 2004. godine bio je zamjenik načelnika opštine Mrkonjić Grad. Od 2005. godine radi u ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad gdje obavlja poslove savjetnika direktora za tehnička pitanja.

U prethodnom četverogodišnjem mandatu bio je predsjednik sindikalne organizacije u preduzeću „Hidroelektrane na Vrbasu“ i član Glavnog odbora Sindikata elektroprivrede i energetike RS. Biran je za odbornika u Skupštini opštine Mrkonjić Grad u više mandata. Učesnik otadžbinskog rata u periodu od 1992. do 1995. godine. Borac je prve kategorije i ratni vojni invalid sedme kategorije.

Trenutni je ministar Ministarstva rada i boračko – invalidske zaštite

Oženjen je i otac je dvije kćerke. Po nacionalnosti je Srbin.