Neispunjeno

Radničke kartice u RS nisu uvedene do kraja 2018. godine

​Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske iz prošlog saziva Vlade ovog entiteta, Milenko Savanović najavio je sredinom 2018. godine kako će u ovom entitetu do kraja godine biti uvedene digitalne radničke kartice kako bi se poslodavci onemogućili da lažno prijavljuju radnike, te kako bi se obavezali da plaćaju sve obaveze.

“To je opredjeljenje Vlade još od prije nekoliko godina i mi ćemo, budite sigurni, istrajati na tome.”

Milenko Savanović, 04.06.2018.

Savanović je rekao da će digitalne radničke kartice uvesti Ministarstvo finansija, a da će time biti olakšan i posao inspekciji tokom kontrole.

Ministarstvo finansija RS započelo je sa ovim procesom te je u plan nabavki naknadno dodalo i izradu elektronskih kartica za radnike, a vrijednost projekta je procijenjena na nešto više od milion KM.

Međutim, kako su za Istinomjer rekli u Ministarstvu finansija RS, proces nabavke koji je bio raspisan po otvorenom postupku, poništen je 15. oktobra 2018. godine, a trenutno je u toku novi proces.

Trenutno je u toku novi tender, jer je prethodni poništen rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi.”

Ministarstvo finansija RS, 15.10.2019.

U obrazloženju ranijeg Rješenja o poništenju procesa nabavke je navedeno:

Zaprimljena je žalba potencijalnog ponuđača “Galaxy Code BH” d.o.o. Sarajevo od 23.08.2018. godine, protiv tenderske dokumentacije koju je Žalilac preuzeo sa portala Agencije dana 23.08.2018. godine, a ista je zaprimljena na protokol ugovornog organa 27.08.2018. godine, nakon otvaranja ponuda. Postupajući po žalbi ugovorni organ u roku je donio Odluku o obustavljanju / prekidu postupka dodjele ugovora do konačnog rješenja po žalbi od strane Kancelarije za razmatranje žalbi kao drugostepenog organa.”

Ministarstvo finansija, Rješenje o poništenju procesa nabavke, 15.10.2018.

S obzirom da je tender za nabavku radničkih kartica još uvijek u toku, jasno je da ovaj projekat započet prošle godine nije do kraja proveden u 2018. godini kako je ranije najavljeno, pa će Istinomjer tako i ranije dato obećanje iz Vlade RS ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!