Tarik Halilović

Politička partija: Platforma za progres

Trenutna pozicija: Vijećnik u Gradskom vijeću Visoko

Tarik Halilović je rođen 2000. godine u Sarajevu. Odrastao je u Visokom gdje je završio osnovnu školu “Safvet-beg Bašagić” te srednje obrazovanje u Gimnaziji “Visoko” Visoko. Trenutno je student na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Bavi se nevladinim aktivizmom, te je obnašao funkcije predsjednika, koordinatora i rukovoditelja u nekoliko krovnih organizacija za mlade. Dobitnik je više nagrada i priznanja za rad na polju omladinskog aktivizma, humanitarnog rada te razvijanja liderskih vještina kod mladih. Učestvovao je u nekoliko projekata omladinske mobilnosti Evropske Unije u Bosni i Hercegovini.

Na Lokalnim izborima 2020. godine izabran je za vijećnika u Gradskom vijeću Visoko.

Izvor: Facebook/Platforma za progres Visoko

Istinitosti
Neistina 1
Pitajte Istinomjer!