Senaid Memić

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija: Ambasador BiH u Maleziji

Rođen je 1956. godine u Sarajevu, gdje je i doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu na kojem i danas predaje kao redovni profesor. Jedan je od osnivača Stranke demokratske akcije.

Za vijećnika u Općini Ilidža prvi put je izabran 1996., a godinu dana kasnije postaje direktor za logistiku u agenciji Military Professional Resources Inc. (MPRI). Ova agencija je bila uključena u formiranje Oružanih snaga BiH, odnosno, ujedinjenja Vojske FBiH i Vojske RS, a Memić na ovoj funkciji ostaje sve do 2006. godine. Od 1998. godine predaje kao docent na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, a zvanje redovnog profesora stiče 2013. godine. U periodu od 2004. do 2011. godine bio je dopredsjedavajući u Općinskom vijeću Ilidža. Nakon iznenadne smrti Amera Ćenanovića, tadašnjeg načelnika Općine Ilidža, Senaid Memić je imenovan za vršioca dužnosti načelnika. Iste godine, na vanrednim izborima izabran je za načelnika ove općine, a tu funkciju obavljao je do Lokalnih izbora 2020. godine. Krajem jula 2020. godine Predsjedništvo BiH imenovalo ga je za ambasadora BiH u Maleziji.

Izvor: CIN

Obećanja
Neispunjeno 2
Dosljednosti
Nedosljedno 1
Pitajte Istinomjer!