Muris Halkić

Politička partija:

Trenutna pozicija: Ministar zdravstva, rada i socijalne politike USK

Rođen je 7. februara 1965. godine u Podgredini. Osmogodišnju školu završava u Stijeni, a srednju medicinsku u Bihaću. Upisuje Medicinski fakultet u Sarajevu. Rat ga zatiče na četvrtoj godini studija. U aprilu 1992. godine uključuje se u TO kao sanitetlija u Stijensku četu. Angažiran je potom u Odredu Ostrožac, Odred Stijena, te kao starješina raspoređen u 517. oslobodilačku brigadu. Kraj rata dočekao je u 503. slavnoj brdskoj brigadi. Nakon rata nastavlja studiranje u Sarajevu koje okončava 1999. kada se zapošljava u Domu zdravlja Cazin. Oženjen je i otac dvoje djece.

Bio je kandidat za načelnika Općine Cazin na Lokalnim izborima 2012. godine, a u aprilu 2021. godine imenovan je za ministra zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona.

Izvor: Cazin.net

Istinitosti
Neistina 1
Pitajte Istinomjer!