Melika Husić-Mehmedović

Politička partija:

Trenutna pozicija:

Rođena je 1979. godine u Sarajevu. Završila je studij na Ekonomskom fakultetu u rodnom gradu, a postdiplomski studij iz oblasti poslovnog upravljanja (MBA – Master of Business Administration) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Melika Husić-Mehmedović je redovna profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Od januara do jula 2021. godine obnašala je funkciju Ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Izvor: Klix

Pitajte Istinomjer!