Goran Opsenica

Politička partija: HDZ BiH

Trenutna pozicija: Ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona; Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH

Rođen u Mostaru 1956. godine, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet završio 1980. godine u Sarajevu. Specijalizaciju iz radiologije završio 1988. godine u Zagrebu. Zvanje magistra znanosti iz područja medicine stekao 1990. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Usmjerenu specijalizaciju iz angiologije završio 1991. godine u Zagrebu. Zvanje doktora medicinskih znanosti stekao 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Foči.

U razdoblju od 2000. do 2001. je pomoćnik, a od 2001. do 2004. vanjski suradnik u sektoru zdravstva Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko – neretvanske županije. Od 2000. do 2004. član je Upravnog vijeća Doma zdravlja Mostar, a od 2003. do 2008. član je Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanske županije. Od 2006. do 2008. godine član je drugostupanjskog, a od 2012. do imenovanja predsjednik je prvostupanjskog liječničkog povjerenstva Zavoda zdravstvenog osiguranja za upućivanje na liječenje izvan Hercegovačko – neretvanske županije. 2018. godine odabran za zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Izvor: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike HNK-a

Obećanja
Neispunjeno 1
Pitajte Istinomjer!