Dževad Nekić

Politička partija:

Trenutna pozicija: Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Dževad Nekić je diplomirani ekonomista i ovlašteni revizor. Svoje radno angažovanje započeo je 1986. godine u Rudniku boksita Srebrenica na poslovima plana i analize, finansijske operative i na dužnosti finansijskog direktora preduzeća. Iza toga uslijedili su poslovi inspektora finansijske policije u SDK RBiH i u Ministarstvu finansija Federacije BiH, nakon čega prelazi u Poreznu upravu Federacije BiH.

2016. godine imenovan je na funkciju generalnog revizora Ureda za reviziju institucija FBiH na mandatni period od sedam godina.

Izvor: Ured za reviziju institucija u FBiH

Pitajte Istinomjer!