Boško Jugović

Politička partija: SNSD

Trenutna pozicija: Načelnik Opštine Pale

Rođen je 1964. godine u Palama. Osnovnu školu završio je u Mokrom, a Gimnaziju u Palama. Diplomirao je 1987. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, stekavši zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike.

Do rata je radio u „Energoinvestu“ i kao predavač u Srednjoškolskom centru „Jaroslav Černi“ u Sarajevu. Bio je zaposlen u preduzeću „Pretis“ u Mokrom. Od 1998. godine radi u ZP „Elektrodistribucija“ a. d. Pale, obavljajući poslove i zadatke izvršnog direktora za oblast tehničkih poslova.

Na lokalnim izborima 2016. godine izabran je za načelnika Opštine Pale. Član je Opštinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Pale.

Izvor: Opština Pale

Obećanja
Neispunjeno 1
Ispunjeno 1
Pitajte Istinomjer!