Analize

2022. na pragu, a za usvajanje Programa reformi za 2021. godinu “nisu stvorene pretpostavke”

I tako dok se predsjedavajući Vijeća ministara BiH Tegeltija drži zaključaka NS RS, tvrdeći da se time ne blokira rad Vijeća ministara BiH, “već da nisu stvorene pretpostavke za odlučivanje”, reforme, kako one u okviru Programa reformi BiH za 2021. godinu, tako i sve druge, kisele se u ladicama nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, dok ista ta 2021. godina ističe kao još jedna koja će ostati zapamćena po blokadama “koje to nisu”.

Foto: Vijeće ministara BiH

Program reformi BiH i Mišljenje EK kao “žrtve” najnovijih blokada analiza je Istinomjera u kojoj smo početkom augusta ove godine pokušali skrenuti pažnju da je, nakon odluke Narodne skupštine Republike Srpske “da ne postoje uslovi za donošenje odluka srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH”, između ostalog, u potpunosti blokirano prvo usvajanje, a time i uslovi za ispunjavanje Programa reformi BiH za 2021. godinu, čime najveću štetu trpe upravo građani/ke BiH.

Iako njegov Nacrt Komisija za saradnju sa NATOM BiH Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje dostavila još 1.6.2021. godine, ovaj organ izvršne vlasti o tome nije odlučivao, a sjednica na kojoj je Program reformi BiH trebao biti na dnevnom redu otkazana je samo dan uoči pomenute odluke NS RS:

Po nalogu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH odgođena je za danas, 29.7.2021. godine zakazana 43. sjednica. O novom terminu održavanja sjednice pravovremeno ćemo vas informisati.

Vijeće ministara BiH, 29.7.2021.

Više od tri mjeseca trebalo je predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji da, 4.11.2021. godine, konačno zakaže nastavak 43. redovne sjednice Vijeća ministara BiH. Obzirom da se na njenom dnevnom redu trebalo ponovo naći razmatranje Programa reformi BiH za 2021. godinu, ovaj “zaboravljeni” dokument na kratko se još jednom našao u žiži javnosti.

No, da su šanse da se Program reformi BiH za ovu godinu usvoji na navedenoj sjednici, te pošalje u NATO štab u Brisel gotovo nikakve, najavio je i sam Tegeltija u svojoj izjavi dan pred održavanje sjednice kazavši da će “on i ministri iz Republike Srpske učestvovati u radu Vijeća ministara i donositi samo one odluke koje se tiču zaštite zdravlja građana RS-a, kao i one koje mogu da ugroze finansijsku i materijalnu poziciju ljudi zaposlenih u institucijama BiH”:

Na taj način mi želimo da pokažemo da ne blokiramo rad Savjeta ministara, već da nisu stvorene pretpostavke za odlučivanje u skladu sa odukom Narodne skupštine Republike Srpske.

Zoran Tegeltija, 3.11.2021.

Sjednica je održana 4.11.2021. godine, a kako je u izvještaju na zvaničnoj stranici Vijeća ministara BiH navedeno, razmotrene su 33 tačke dnevnog reda, koje nisu usvojene u prvom krugu, jer su protiv glasali predstavnici Republike Srpske.

U ovom slučaju bit će primijenjen član 18. stav (3) Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koji se odnosi na glasanje u drugom krugu.

Vijeće ministara BiH, 4.11.2021.

Nakon sjednice, predsjedavajući Komisije za saradnju s NATO-om BiH Josip Brkić potvrdio je da je na njegov zahtjev, a uz podršku Vjekoslava Bevande i Bisere Turković kao i ostalih ministara iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, s dnevnog reda Vijeća ministara povučen Prijedlog programa reformi BiH 2021, a taj potez Brkić je obrazložio na sljedeći način:

Kao ovlašteni predlagač u ime Komisije za saradnju s NATO-om i u skladu s najavama da bi ta važna tačka, taj formalno-pravni i politički okvir saradnje BiH i NATO-a mogao biti neizglasan na Vijeću ministara, povukao sam je s dnevnog reda sa zahtjevom predsjedavajućem Zoranu Tegeltiji da je uvrsti na narednu sjednicu.

Josip Brkić, 4.11.2021.

Navodeći da je na ovaj način Program reformi BiH za 2021. godinu ostavljen u “proceduralnom životu”, Brkić je, pored ostalog, i izrazio očekivanje će da predsjedavajući sazvati “novu sjednicu Vijeća ministara, na kojoj će biti usvojen ovaj dokument”.

Sa druge strane, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković je u svom komentaru sjednice navela da “srpski ministri nisu željeli glasati ni za jednu odluku korisnu za državu”, kada je Program reformi u pitanju, iznijela je mišljenje da se, kako je rekla, “boji da je sjednica bila neuspio pokušaj da se u ovoj atmosferi odbije usvajanje Godišnjeg nacionalnog programa ANP za NATO, koji je ranije usvojila Komisija za saradnju s NATO-om, u kojoj su bili članovi iz reda sva tri konstitutivna naroda”:

Morali smo to spriječiti i spasiti šansu da se donese ispravna odluka, zbog čega smo tražili da se ova tačka skine s dnevnog reda. Nema nikakvog opravdanog razloga zbog čega bi ministri iz reda Srba danas bili protiv usvajanja ANP-a, a najavili su da će glasati protiv. Puko sastajanje bez ozbiljne intencije i efikasnog djelovanja u interesu građana izigravanje je povjerenja koje smo dobili u Parlamentu BiH.

Bisera Turković, 4.11.2021.

I tako dok se predsjedavajući Vijeća ministara BiH Tegeltija drži zaključaka NS RS, tvrdeći da se time ne blokira rad Vijeća ministara BiH, “već da nisu stvorene pretpostavke za odlučivanje”, reforme, kako one u okviru Programa reformi BiH za 2021. godinu, tako i sve druge, kisele se u ladicama nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, dok ista ta 2021. godina ističe kao još jedna koja će ostati zapamćena po blokadama “koje to nisu”.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!