Analize

130.000 KM za “strogo povjerljivi” monitoring pasa lutalica u Kantonu Sarajevo

Akcija “monitoringa pasa lutalica”, koja je prije više od mjesec dana započela u Kantonu Sarajevo, provodi se mimo zakona, kako tvrde nadležne institucije. Glavni cilj akcije je eutanazija pasa, što se vidi i iz samog projekta za koji je Kanton Sarajevo izdvojio oko 130.000 KM. Iako je premijer KS, Elmedin Konaković tvrdio da se akcija provodi po zakonu, činjenice tvrde suprotno, a cijeli projekat je, po svoj prilici, osmišljen kao alibi za masovno eutaniziranje pasa koji se ispostave kao “zaraženi”.

cuko

 

Projekat pod nazivom „Monitoring infektivnih i parazitarnih bolesti zoonotskog tipa u populaciji napuštenih pasa u KS“, do kojeg je došao Istinomjer, zajednički provode Veterinarski fakultet Sarajevo, KJP Veterinarska stanica i Veterinarska inspekcija KS.

Vrijednost projekta, kako je navedeno u „neophodnim finansijskim sredstvima“ iznosi 133.000 KM. Projektom monitoringa bi trebalo biti obuhvaćeno 1.000 pasa. Ono što odmah upada u oči kada pogledamo budžet ovog projekta je stavka „eutanazija“ u kojoj je, u samom projektnom prijedlogu i prije njegovog početka, predviđena eutanazija 300 pasa. Dakle, i prije provedenog monitoringa, trećina pasa je osuđena na smrt na osnovu pretpostavljene “zaraženosti infektivnim i parazitarnim bolestima” .

monitoring pasa budzet

Također, veoma interesantna činjenica je i to da je pored ovih 300 pasa unaprijed označenih za “eutanaziranje”, za njih 500 predviđeno mikročipiranje i smještaj. Ako znamo da je labaratorijska pretraga predviđena za ukupno 1.000 pasa, opravdano možemo postaviti pitanje šta se dešava sa još 200 pasa koji nisu predviđeni ni za smještaj, niti za mikročipiranje, niti za eutanaziju?

“Eutanazija” za bolesti niskog rizika

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust ranije je pozivano da učestvuje u sličnom projektu, što nije prihvaćeno, ali im nije poznato da li je to isti projekt koji se trenutno provodi i kojeg je najavila Vlada KS, kako je za Istinomjer kazala Sanja Bianculli, PR predstavništva.

“Veliki broj bolesti koje su navedene u projektu slične prirode koji nam je ranije dostavljen, prema mišljenju loklanih i međunarodnih stručnjaka, nisu bolesti visokog rizika i nisu prijetnja za javno zdravstvo, te većina pasa zaraženih njima ne potpada pod Član 14. Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, odnosno ne bi trebali biti eutanizirani“, rekla je Bianculli.

Predstavništvo poziva institucije koje provode projekat na punu transparentnost prema javnosti, te naglašava da Zakon podržava neslektivno i potvrđuje svoju spremnost da podrži zakonske mjere za uspostavu humanog sistema za upravljanje populacijom pasa.

Inače, bolesti navedene u projektu, a na koje se analiziraju psi su: Bruceloza, Leptospiroza, Crijevne parazitarne bolesti, Dirofilarioza, Erlihioza, Anaplazmoza i Borelioza.

Sličnu ocjenu Istinomjer je dobio i od Ureda za veterinarstvo BiH, iz kog su također rekli da se uglavnom radi o izlječivim bolestima koje ne bi trebale biti predmet Člana 14. Zakona o dobrobiti životinja. Član 14. propisuje da se životinja može eutanazirati ako boluje od neizlječive bolesti, ili zarazne bolesti koja može ugroziti ljude, te ako se nalazi u stanju koje joj prouzrokuje nepotrebne bolove i patnju.

Sa druge strane, u Uredu za veterinarstvo BiH kažu kako ni Kanton Sarajevo, ni Veterinarski fakultet nisu nadležni za vršenje ovakvog monitoringa. Kako je za Istinomjer rekla državna veterinarska inspektorica za nadzor dobrobiti životinja u ovoj instituciji, Inga Dujmović, do sada provedenim aktivnostima prekršeno je više zakona.

„Članom 27. stav (4) Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 25/09) zabranjeno je vršiti ispitivanja nad napuštenim i izgubljenim životinjama. Obzirom da Ured za veterinarstvo BiH nije upoznat o razlogu provođenja monitoringa, koje bolesti su obuhvaćene monitoringom i koji je cilj monitoringa nad populacijom pasa lutalica, možemo reći da se radi o akciji koja nije u skladu sa Zakonom. U skladu sa članom 10. stav (7) Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 34/02) Ured za veterinarstvo BiH, nadležna tijela entiteta i Brčko Distrikta zajednički određuju koje preventivne vakcinacije i dijagnostčka, kao i druga ispitivanja, je potrebno obaviti u Bosni i Hercegovini radi obezbjeđivanja pogodnih epizootioloških prilika i ispunjavanja uslova za trgovinu, određuju se rokovi, kao i način obavještavanja o obavljenim mjerama i drugi uslovi za izvođenje tih mjera, kao i organizacije koje imaju pravo da ih obavljaju u skladu sa odredbama ovog zakona“, kaže Dujmović.

Iako zakon jasno propisuje procedure za vršenje ovakvih ispitivanja, one nikada nisu provedene u ovom projektu. Nakon što su saznali za provođenje monitoringa pasa u KS, iz Ureda za veterinarstvo BiH zatražili su odgovore od kantonalnog premijera.

„I pored našeg konkretnog upita poslanog premijeru Kantona Sarajevo i zakonske obaveze o razmjeni podataka u slučaju pojave zarazne bolesti, da nam dostavi informacije o razlozima za pokretanje monitoringa, koje bolesti su obuhvaćene monitoringom, kao i o radnjama koje Vlada Kantona namjerava provesti nakon dobijanja rezultata monitoringa, još uvijek nam nisu dostavljene tražene informacije. Obzirom da je Ured za veterinarstvo BiH nadležan za praćenje stanja u zemlji po pitanju zaraznih bolesti, svakako da su nam takve informacije morale biti dostupne“, kazala je Dujmović za Istinomjer.

Istinomjer je kontaktirao Veterinarski fakultet u Sarajevu i pokušao dobiti podatke o ovom projektu, uključujući i nalaze koji se odnose na do sada analizirane pse, o kojima je prethodno javno govorio premijer Kantona Sarajevo. Međutim, na fakultetu su nam odgovorili da se radi o „strogo povjerljivim informacijama“, te našoj sagovornici uopšte nije bilo jasno kako smo upoznati sa samim projektom.

Ništa bolje nismo prošli ni u Kantonalnoj veterinarskoj stanici, iz koje su nas uputili na Ministarstvo privrede odnosno ured premijera Kantona Sarajevo, jer kako nam je rekao Almir Džanković, v.d. direktora KJP „Veterinarska stanica“ Sarajevo, “nije korektno da nam oni daju informacije mimo Veterinarskog fakulteta”.

Veoma je interesantno kako i pored brojnih stručnih institucija uključenih u ovaj projekat, nijedna od njih ne želi govoriti o njemu i uglavnom preusmjeravaju sva pitanja na ured kantonalnog premijera. Također, jedine izjave na ovu temu u javnosti daje kantonalni premijer Elmedin Konaković. Tako je i prije nekoliko dana Konaković dao vrlo paušalnu izjavu za portal radiosarajevo.ba, kakve su bile i njegove izjave sa početka same akcije. Bez konkretnih podataka o tome od čega navodno boluju zaraženi psi, o kakvim se “opasnim bolestima” radi i zbog čega je potrebna eutanazija 30% pasa, Konaković je ponovo predstavio unaprijed dogovorene “kvote” za ubijanje napuštenih pasa kao rezultate “ozbiljnih analiza”:

Napravljene su ozbiljne analize, uzeti su uzorci krvi pasa lutalica. Na prvom od stotinu uzetih uzoraka, bilo je negdje oko 60 posto pasa lutalica bolesnih. To su bolesti koje se mogu prenositi na čovjeka, a neke od njih su jako opasne. Postoji oko 30 posto pasa za koje je eutanazija humano rješenje, a deset posto je onih za koje je situacija neizvjesna. To su pokazatelji koji još jednom dokumentiraju kakvo mi stanje zaista imamo danas na ulicama.

Elmedin Konaković, 22.08.2016.

Sličnu izjavu Konaković je dao i mjesec dana ranije za portal Klix.ba:

Urađen je monitorning infektivnih i parizitarnih bolesti koje su opasne po čovjeka i po njegovu okolinu. Prvi pokazatelji Veterinarske stanice i Veterinarskog fakulteta su zabrinjavajući jer u prvoj grupi od stotinjak pasa pokazalo se da je 28 pasa za brzu eutanaziju jer su vrlo opasni prijenosnici bolesti.

Elmedin Konaković, 21.07.2016.

Konaković je dodao kako se u grupi dugotrajnog liječenje sa neizvjesnim ishodom nalaze 34 psa.

Evidentno je da se cijela akcija provodi netransparentno, mimo zakonskih procedura, uz selektivno, nepotpuno i manipulativno informisanje javnosti, iako je za nju izdvojeno više od 130.000 KMiz javnih sredstava. Tako građani i građanke Kantona Sarajevo svojim porezima finansiraju projekat navodnog monitoringa zasnovanog na neutemeljenim premisama, koji vrše institucije nenadležne za ovakve aktivnosti, čiji su rezultati unaprijed bili “poznati” njegovim kreatorima, a sve to skupa se tretira kao “povjerljiva informacija” od strane institucija koje su nosioci samog projekta.

Premijer KS od početka govori o postotcima koji su i prije provedenih istraživanja navedeni u budžetu projekta. Postotak od 30% (300 pasa) predviđenih za eutanaziju poklapa se sa brojevima iz projektnog budžeta, u kom je navedeno da će se eutanazirati 300 od 1.000 analiziranih pasa. Zajedno sa “zavjetom šutnje” svih uključenih institucija, ovaj podatak nas navodi na zaključak da je cijeli projekat i smišljen kako bi premijer imao „stručno“ pokriće za svoje izjave i planirane aktivnosti kada su u pitanju psi na ulicama Sarajeva – a sve to će kanton koštati preko 130.000 KM.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!