Neistina

Zvanični statistički podaci demantuju Bakira Izetbegovića

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA), Bakir Izetbegović u izjavi za novinsku agenciju FENA govorio je između ostalog i o odnosu ekonomskih pokazatelja u FBiH i RS. Istinomjer je provjerio njegove tvrdnje u vezi učešća entiteta u strukturi BDP-a, potrošnje goriva, kao i procenta ostvarenih turističkih noćenja.

Oko 76 posto BDP-a se prikuplja u FBiH, a 22 posto u RS-u. To je skoro 2:1 po glavi stanovnika. Oko 80 posto goriva se troši u FBiH, što je direktno povezano s ekonomijom. Oko 90 posto turističkih posjeta je u FBiH. Ne možete imati te rezultate bez dobre vlade i dobrog premijera, bez obzira na trenutačne krize i afere.

Bakir Izetbegović, 8. juni 2020.

Prema posljednjim finalnim podacima Agencije za statistiku BiH iz februara ove godine, koji se odnose na strukturu BDP-a u 2018. godini, FBiH je u ukupnom BDP-u tokom te godine učestvovala sa 65,7%, RS sa blizu 32%, dok je Brčko Distrikt učestvovao sa 2,3%. Prema tome, iako Federacija BiH prednjači po učešću u ukupnom BDP-u, tvrdnja Bakira Izetbegovića da taj procenat iznosi 76%, kako se vidi iz navedenog izvještaja, nije tačna.

Izvor: Agencija za Statistiku BiH, februar 2020.

I procenat ukupne potrošnje goriva u entitetima daleko je od procenta koji je iznio Izetbegović u svojoj izjavi. Naime, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS u 2018. godini količina derivata nafte raspoloživa za finalnu potrošnju iznosila je 406.170 tona.

Sa druge strane, ukupna finalna potrošnji u FBiH u 2018. godini, prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku iznosila je 960.513 tona naftnih derivata, pa je tako odnos potrošnje u 2018. godini iznosio oko 30% prema 70% u korist FBiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH tokom 2019. godine u cijeloj zemlji je zabilježeno 1.640.717 dolazaka turista. Od tog broja 400.268 dolazaka je ostvareno u entitetu RS. Procentualno to iznosi nešto više od 24%, što znači da u FBiH nije ostvareno 90% turističkih posjeta, što je ustvrdio Izetbegović, nego blizu 76%.

Uzimajući u obzir posljednje dostupne zvanične podatke statističkih agencija u BiH, Istinomjer će tvrdnje Bakira Izetbegovića o ekonomskim pokazateljima u entitetima ocijeniti kao neistinite.

(Istinomjer.ba)

 

Napomena: U prethodno objavljenoj verziji teksta od 10. juna 2020. godine, odnos potrošnje goriva u FBiH i RS pogrešno je predstavljen u procentima te su iz tog razloga brojke ispravljene.

Pitajte Istinomjer!