Neispunjeno

Zgrada za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica nije završena do kraja 2021. godine

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović potpisala je sredinom aprila 2021. godine sa načelnikom Općine Centar Srđanom Mandićem i pomoćnikom direktora Fonda za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe Harisom Hasanagićem aneks ugovora o završetku zgrade za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica u naselju Šip.

Foto: Vlada KS

U protekla tri mjeseca smo uspjeli otkloniti prepreke pravne i finansijske prirode za nastavak izgradnje objekta kolektivnog stanovanja za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe na lokalitetu Šip. Danas je potpisan Aneks Ugovora o nastavku realizacije projekta. Na izgradnju ovog objekta čekaju porodice koje preko 20 godina borave u kolektivnim centrima u Kantonu Sarajevo. Neke od njih su trenutno smještene u Kolektivnom centru u Hrasnici. Očekujemo da će u tekućoj godini biti završeni svi radovi i da ćemo osigurati da ove interno raseljene porodice usele u stanove na lokalitetu Šip najkasnije krajem godine.

Ivana Prvulović, 16.4.2021.

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS za Istinomjer su kazali da radovi nisu okončani do kraja 2021. godine jer je izvođač radova tražio da rokovi za njihov završetak budu prolongirani.

Planirani rok za završetak radova bio je 24.12.2021. godine, međutim, dana 21.12.2021. godine izvođač radova je zatražio pomjeranje roka gradnje sa 24.12.2021. godine za 67 radnih dana, odnosno na 31.03.2022. godine zbog epidemiološke situacije koja je izazvala smanjen broj radnika, loših vremenskih uslova za radove koji se obavljaju vani i vremena utrošenog na rješavanje problema oko nepredviđenih radova koji su se pojavili pri izvođenju.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, 4.1.2021.

S obzirom na to da radovi na zgradi za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica u naselju Šip nisu završeni do kraja 2021. godine te da porodice nisu uselile u stanove, Istinomjer će navedeno obećanje ministrice Ivane Prvulović ocijeniti neispunjenim.

 

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!