Ispunjeno sa zakašnjenjem

Zvanično okončani radovi na tunelu Crnaja

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je polovinom septembra 2020. godine dala saglasnost za sanaciju tunela Crnaja na dijelu magistralne ceste M-17, između Jablanice i Konjica, a radovi koji su počeli u februaru 2021. godine okončani su polovinom ove godine.

Foto: JP Ceste FBiH

U vezi s tim, a kada je rok za završetak rekonstrukcije tunela u pitanju, podsjećamo da je direktor Javnog preduzeća Ceste FBiH Ljubo Pravdić početkom maja 2021. godine, naglašavajući da je zadovoljan dinamikom radova, izjavio da će tunel u potpunosti biti rekonstruisan do juna 2022. godine.

Približno 30 posto radova smo završili. Očekujem da do juna 2022. godine tunel Crnaja bude u potpunosti rekonstruisan.

Ljubo Pravdić, 7.5.2021.

Početkom aprila ove godine iz JP Ceste Federacije BiH za portal Faktor rečeno je da je u toku izvođenje radova druge faze te potvrđeno da, prema ugovorenoj dokumentaciji i dinamičkom planu, svi radovi u tunelu treba da se okončaju do kraja juna 2022. godine.

Izvođači – HP Investing d.o.o. Mostar i Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo trenutno izvode radove tzv. druge faze na mostu i trasi. Počelo je izvođenje radova na elektroinstalacijama tj. grubi radovi na polaganju kanalizacije za provlačenje kablova za rasvjetu, vatrodojavu i upravljanje u tunelu.

JP Ceste Federacije BiH, 2.4.2022.

Ovom prilikom podsjećamo da je Istinomjer od samog početka rekonstrukcije tunela Crnaja pratio dešavanja u vezi s ovim projektom te smo, između ostalog, neispunjenim ocijenili obećanje JP Ceste FBiH, dato 7.2.2021. godine, da će radovi u periodu od 1. juna do kraja septembra biti obustavljeni i da će vozila saobraćati bez ograničenja.

Također, neispunjeno je ostalo i obećanje direktora Pravdića iz septembra 2020. godine. Naime, tom prilikom, Pravdić je potvrdio da je u jeku građevinske i turističke sezone urađena simulacija radova s regulacijom prometa i odvijanja jednom saobraćajnom trakom, uključujući nakupljanje i propuštanje vozila, te da je promatran period od 7 do 13 sati, kada je mjeren promet koji je naizmjenično propuštan kroz tunel uz pomoć semafora.

Simulacija je pokazala da ukoliko neka vozila budu čekala na drugi interval, ukupno čekanje može iznositi 18 minuta. Ako bi se desilo da se promet nakuplja na nekom drugom mjestu, pa posljedično tome dođe do nakupljanja i na tunelu, naša pretpostavka na osnovu simulacije je da maksimalno čekanje ne bi trebalo premašivati dužinu tri intervala, odnosno ukupno 30 minuta.

Ljubo Pravdić, 17.9.2020.

Međutim, na osnovu činjeničnog stanja s terena predočenog u medijskim izvještajima, bilo je jasno da se na prolaz kroz tunel Crnaja čekalo duže od 30 minuta.

Kako je 30. juna 2022. godine zabilježio portal Klix, saobraćaj se kroz spomenuti tunel, nakon više od godinu, neometano odvija. Iako je tunel bio potpuno asfaltiran i linije ocrtane, te su i radovi na rasvjeti bili okončani, Klix je prenio da ipak nije “završen kompletan trotoar dužinom tunela” te da na nekim dijelovima rasvjeta treba biti “zategnuta”.

Ovim putem Vas obavještavamo da je predmetni projekat završen u planiranom roku te da se promet neometano odvija u oba pravca. Svi građevinski i elektro-radovi u tunelu su u potpunosti okončani, uz napomenu da je preostalo da se dovrše radovi na upravljanju tunelom i uvezivanje u sistem nadzora što nema nikakvog utjecaja na sami promet niti sigurnost njegovog odvijanja.

JP Ceste FBiH, 25.7.2022.

Iako se saobraćaj tokom jula povremeno odvijao jednom trakom zbog servisnih radova na tunelu, kako je za Istinomjer potvrđeno 1. augusta 2022. godine iz JP Ceste FBiH i BIHAMK-a, radovi su i zvanično okončani te se saobraćaj odvija neometano u oba pravca.

S obzirom na činjenicu da je potvrđeno da su radovi zvanično okončani te da se saobraćaj odvija u oba pravca, Istinomjer za spomenuto obećanje daje ocjenu ispunjeno sa zakašnjenjem s obzirom na činjenicu da su se tokom jula 2022. godine izvodili završni servisni radovi na tunelu Crnaja, zbog čega se saobraćaj povremeno odvijao naizmjenično jednom trakom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!