Neistina

Za naš nerad kriva je Evropska komisija

Zlatko Lagumdžija i Milorad Dodik
Zlatko Lagumdžija i Milorad Dodik

“Konstatovali smo da će granični prelazi, ukoliko Bruxelles ne uradi nešto ozbiljno, dovesti bh. privredu u dramatičnu situaciju. Dogovorili smo strategiju kako da zajedno nastupimo pred Evropskom komisijom koja ovdje ima veliki dio odgovornosti, jer ovo kako je dosad rađeno, dalje neće moći. Ukoliko se nešto ne uradi, i Evropska komisija snosi svoj dio odgovornosti za situaciju u koju možemo doći”, kazao je Lagumdžija.

(Oslobođenje, 31.10.2012. godine)

Komentar:

Opravdana je zabrinutost ministra vanjskih poslova BiH Zlatka Lagumdžije i predsjednika RS Milorada Dodika da će bh privreda pretrpiti velike štete ako se uvoz robe u EU iz naše zemlje bude vršio preko samo dva granična prelaza, ali naprosto nije istinita konstatacija da veliki dio odgovornosti za to snosi Evropska komisija. Naime, da bi Evropska komisija odobrila veći broj graničnih prelaza osim Bijače i Gradiške, BiH treba imati veći broj certificiranih proizvoda za izvoz, ali i provesti niz drugih zakonskih i tehničkih preduslova prema EU standardima.

Prema izvještaju o napretku za 2012. godinu naša zemlja prvo mora izmijeniti Zakon o akreditacijama kako bi se on prilagodio standardima EU kao i uspostaviti tijelo za provođenje akreditacija. Pored toga Zakon o nadzoru nad tržištem BiH nije harmoniziran sa EU standardima, navodi se i da ministarstva i institucije BiH zadužene za harmonizaciju legislative nemaju dovoljan kapacitet za potrebne izmjene kao ni jasno definiranu podjelu nadležnosti između države i entiteta za implementaciju ovih mjera. U izvještaju je evidentirano i da Pravilnik za higijenske standarde, Zakon o veterinarstvu i Zakon o hrani još uvijek nisu harmonizirani sa EU standardima. Državna kancelarija za veterinarstvo nema dovoljan zakonski kapacitet kao centralna institucija da izvrši potrebne korake ka uspostavi EU standarda. Osim toga ni državne laboratorije još ne ispunjavaju standarde da bi dobili akreditaciju za kontrolu kvaliteta robe, a inspektorima je također potreban dodatni trening kako bi se upoznali sa primjenom EU higijenskih standarda.

Dakle, vrlo je jasno da izjava Zlatka Lagumdžije nije istinita i da nije tačno da Evropska komisija snosi odgovornost za „neurađenu domaću zadaću“ za koju su bh lideri imali dvije godine mandata. Uostalom, prema posljednjim informacijama, ni dva granična prelaza u Bijači i Gradišci neće biti završeni na vrijeme.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!