Neistina

Vukadin ustvrdio da predsjednik Skupštine i Vlade Kantona 10 mora biti Hrvat

U emisiji “Fokus” Radio-televizije Herceg-Bosne emitovanoj 14.5.2023. godine gosti su bili aktuelni premijer Vlade Kantona 10 Ivan Vukadin i predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović. Tokom razgovora, Vukadin je, govoreći u kontekstu načina učešća u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti konstitutivnih naroda u tom kantonu, iznio netačne tvrdnje o tome šta u tom smislu precizira Ustav Kantona 10.

Izvor: Facebook/Hrvatski nacionalni pomak

Naime, odgovarajući na pitanje voditelja na koje je sve načine moguće formirati novu Vladu Kantona 10, Vukadin je izjavio da je “Hercegbosanska županija, županija sa posebnim ovlastima” te podsjetio da su u Skupštini tog kantona dvije trećine glasova potrebne za imenovanje Vlade.

Vukadin je rekao da se proces pregovora o imenovanju nove izvršne vlasti nastavlja, ali i da postoji nešto što u tom smislu obavezuje, a to je, kako je istakao, “Ustav Hercegbosanske županije”.

Vlada može biti formirana na više načina, ali vi znate da imamo još nešto što nas obavezuje, a to je Ustav Hercegbosanske županije koji je precizno propisao da od onih izvršnih pozicija, a i od onih zakonodavnih pozicija, predsjednik Skupštine je iz reda hrvatskog naroda, a dva zamjenika su iz reda druga dva konstitutivna naroda. Od izvršnih pozicija imamo osam ministarstava i predsjednika Vlade. Predsjednik Vlade i četiri ministra su iz reda hrvatskog naroda, tri ministra trebaju biti iz reda srpskog naroda, po popisu iz 1991. godine, i jedan ministar treba biti iz reda bošnjačkog naroda.

Ivan Vukadin, 14.5.2023.

S obzirom na to da su i Vukadin i Cvitanović tokom gostovanja koristili termin “Hercegbosanka županija”, kao i da se taj termin i dalje nalazi u Ustavu tog kantona, ali i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, Istinomjer podsjeća na odluku Ustavnog suda Federacije BiH od 7.7.1998. godine na osnovu koje je utvrđeno da upotreba naziva “županija” u članovima Ustava Zapadnohercegovačkog kantona nije u skladu s Ustavom Federacije BiH.

“Ustav Federacije ne poznaje naziv županija, već koristi naziv kanton za pojam federalnih jed­inica”, navedeno je, pored ostalog, u Odluci te tako i naglašeno da “upotreba naziva županija umjesto kanton u članovima Ustava Zapadnohercegovačkog kantona nije u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine”, navodi se u Odluci Ustavnog suda FBiH.

Da, kada se radi o rukovodstvu Skupštine Kantona 10, Ustav tog kantona nigdje ne propisuje da predsjednik Skupštine treba biti iz reda bilo kojeg konstitutivnog naroda, pa tako ni hrvatskog, jasno je iz člana 22. Ustava Kantona 10.

Skupština ima predsjednika i dva dopredsjednika koji se biraju između zastupnika Skupštine.

Ustav Kantona 10

S tim u vezi, i Poslovnik Skupštine Kantona 10 ne precizira da Hrvat mora biti predsjednik tog zakonodavnog tijela.

– Svaki klub naroda predlaže, između svojih članova, jednog kandidata za mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine.

– Skupština, jedinstvenim glasovanjem, potvrđuje kandidate nadpolovičnom većinom od ukupnog broja zastupnika u Skupštini.

– Tri, od Skupštine potvrđena kandidata, između sebe odlučuju tko će biti predsjedavajući Skupštine i s tom odlukom upoznaju Skupštinu.

– Ako u Skupštini nema zastupnika, odnosno kluba nekog od konstitutivnih naroda, mjesto zamjenika predsjedavajućeg Skupštine iz tog konstitutivnog naroda ostaje nepopunjeno.

Poslovnik o radu Skupštine Kantona 10

Ono na šta je u tom smislu važno podsjetiti jeste Amandman VII na Ustav Kantona 10 u kojem se kaže da se u članku 12. stavak (1) dodaje nova tačka c), koja glasi:

Osigurava da konstitutivni narodi i pripadnici skupina ostalih budu proporcionalno zastupljeni u ministarstvima. Takva proporcionalna zastupljenost sukladna je popisu pučanstva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7.

Ustav Kantona 10

Govoreći o izvršnoj vlasti, odnosno rukovodstvu Vlade Kantona 10, najveći zakonski akt tog kantona također ne precizira, kako je to Vukadin ustvrdio, da predsjednik Vlade mora biti iz reda hrvatskog naroda, što jasno iz člana 37.

Vlada Županije sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika i ministara. Sastav Vlade odražava nacionalni sastav pučanstva Županije.

Ustav Kantona 10

Tragom Vukadinove tvrdnje Istinomjer je provjerio i sadržaj Zakona o Vladi ovog kantona, koji u dijelu “Sastav Vlade” također kaže da “Vladu čine predsjednik Vlade, zamjenik predsjednika i ministri koji rukovode ministarstvima”.

Ni u Ustavu Federacije BiH, u dijelu koji govori o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u kantonima, ne postoje odrednice koje nalažu da predsjednik skupštine ili vlade bilo kojeg kantona treba biti pripadnik određenog konstitutivnog naroda.

-Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih bit će proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7. u skladu sa članom IX.11.a. ovog ustava.

-Kandidata za mjesto premijera kantona imenuje predsjedavajući kantonalnog zakonodavnog organa u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg. Kandidat za mjesto premijera kantona predlaže ministre. Ministri nemaju zamjenike.66)

– Ministri zajedno sa premijerom čine vladu kantona. Vladu kantona potvrđuje zakonodavni organ kantona većinom glasova.

-Izuzetno od odredaba stava 3. ovog člana, u kantonima u kojima prema posljednjem popisu stanovništva svaki od dva ili više konstitutivnih naroda čine više od 30% stanovništva kantona, vladu potvrđuje zakonodavni organ kantona dvotrećinskom većinom glasova.

– Vlada preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane zakonodavnog organa kantona.

Ustav FBiH, član 8.

Pozivajući se na Ustav Kantona 10, Zakon o Vladi i Poslovnik Skupštine tog kantona, kao i Ustav FBiH, Istinomjer tvrdnju Ivana Vukadina da je Ustav “Hercegbosanske županije precizno propisao” da predsjednik Skupštine i Vlade tog kantona treba biti iz reda hrvatskog naroda ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!