Radi se na tome

Izgradnja dugoočekivanog mosta na rijeci Lašvi

Kada je tokom 2018. godine najavljeno da će se Općina Vitez pretvoriti “u veliko gradilište”, kao jedan od najznačajnijih projekata izdvojena je izgradnja mosta na rijeci Lašvi na koji se čeka skoro 40 godina.

Izgradnjom pomenutog mosta povezat će se urbani dio Općine Vitez sa Poslovnim centrom 96, a prema riječima načelnika Općine Vitez, Tomislava Bošnjaka – Matića “izgradnja mosta je i više nego potrebna jer kroz poslovnu zonu svakodnevno prolazi oko 15.000 vozila”. On je također u oktobru 2018. godine, govoreći o planovima za narednu godinu, istakao da je Općina Vitez pripremila kompletnu dokumentaciju potrebnu za ovaj projekt, te da se “njegova realizacija očekuje se tijekom 2019. godine”.

Izgradnja mosta na rijeci Lašvi projekt je koji se čeka otprilike 40 godina, kada je izražena prva potreba za mostom. Prošle godine smo prvi put krenuli u realizaciju ovog projekta. Na Općinskom vijeću donijeli smo odluku da se krene u kapitalne projekte od kojih je prioritet bio izgradnja mosta.

Tomislav Bošnjak – Matić, 10. oktobar 2018.

S tim u vezi, u Budžet Općine Vitez za 2019. godinu uvrštena su izdvajanja za kapitalne projekte, među kojima je bila i izgradnja mosta na rijeci Lašvi. U julu 2019. godine objavljen je Tender za izvođača radova, te je tom prilikom saopćeno da je vrijednost posla bez PDV-a 1,3 miliona KM, dok je krajem avgusta 2019. godine načelnik Bošnjak – Matić potpisao ugovor o izvođenju radova na izgradnji mosta preko rijeke Lašve.

Početkom oktobra 2019. godine javnost je obaviještena da su radovi na izgradnji pristupnih saobraćajnica za most na rijeci Lašvi započeli 27. septembra 2019. godine, te da bi pomenuti radovi trebali biti okončani u roku od 60 radnih dana. Pored izgradnje pristupnih saobraćajnica, radovi na izgradnji pomenutog mosta započeli su 16. oktobra 2019. godine, a s obzirom da je “rok za izvođenje radova 180 radnih dana” Vitez bi novi most mogao dobiti već u junu 2020. godine.

Krajem marta 2020. godine iz Općine Vitez saopćili su da su se radovi tokom zimskog perioda odvijali predviđenom dinamikom, te su nakon betoniranja stubova započeli i radovi na betoniranju ploče pomenutog mosta.

Izvođač radova je iskoristio povoljne vremenske prilike u zimskom periodu, završio pripremne i armiračke radove te je dana 26.03.2020. godine započeo sa betoniranjem ploče na mostu. Predviđeno je da se u roku od 24 sata ugradi cca 500 m3 betona u ploču mosta.

Saopćenje, Općina Vitez, 26. mart 2020.

Početkom jula 2020. godine iz Općine Vitez istakli su da je većina predviđenih radova okončana, te da se okončanje radova očekuje krajem jula ove godine.

Izvođač radova je do sada zavšio preko 95% predviđenih radova, preostalo je se betoniraju trotoari postavi ograda i uradi asfaltiranje mosta. Završetak radova na izgradnji mosta očekuje se do kraja mjeseca jula.

Saopćenje, Općina Vitez, 2. juli 2020.

S obzirom na do sada provedene aktivnosti, Istinomjer će načelniku Općine Vitez za obećanje u vezi izgradnje mosta na rijeci Lašvi dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti naredne aktivnosti na realizaciji ovog projekta, odnosno da liće radovi biti okončani do kraja jula 2020. godine kako je i najavljeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!