Neispunjeno

Most na rijeci Lašvi u Vitezu nije izgrađen u najavljenom roku

Kada je tokom 2018. godine najavljeno da će se Općina Vitez pretvoriti “u veliko gradilište”, kao jedan od najznačajnijih projekata izdvojena je izgradnja mosta na rijeci Lašvi na koji se čeka skoro 40 godina.

Izgradnjom pomenutog mosta trebao bi se povezati urbani dio Općine Vitez sa Poslovnim centrom 96, a prema riječima načelnika Općine Vitez, Tomislava Bošnjaka – Matića “izgradnja mosta je i više nego potrebna jer kroz poslovnu zonu svakodnevno prolazi oko 15.000 vozila”. On je također u oktobru 2018. godine, govoreći o planovima za narednu godinu, istakao da je Općina Vitez pripremila kompletnu dokumentaciju potrebnu za ovaj projekt, te da se “njegova realizacija očekuje se tijekom 2019. godine”.

Izgradnja mosta na rijeci Lašvi projekt je koji se čeka otprilike 40 godina, kada je izražena prva potreba za mostom. Prošle godine smo prvi put krenuli u realizaciju ovog projekta. Na Općinskom vijeću donijeli smo odluku da se krene u kapitalne projekte od kojih je prioritet bio izgradnja mosta.

Tomislav Bošnjak – Matić, 10. oktobar 2018.

S tim u vezi, u Budžet Općine Vitez za 2019. godinu uvrštena su izdvajanja za kapitalne projekte, među kojima je bila i izgradnja mosta na rijeci Lašvi. U julu 2019. godine objavljen je Tender za izvođača radova, te je tom prilikom saopćeno da je vrijednost posla bez PDV-a 1,3 miliona KM, dok je krajem avgusta 2019. godine načelnik Bošnjak – Matić potpisao ugovor o izvođenju radova na izgradnji mosta preko rijeke Lašve.

Početkom oktobra 2019. godine javnost je obaviještena da su radovi na izgradnji pristupnih saobraćajnica za most na rijeci Lašvi započeli 27. septembra 2019. godine, te da bi pomenuti radovi trebali biti okončani u roku od 60 radnih dana. Pored izgradnje pristupnih saobraćajnica, radovi na izgradnji pomenutog mosta započeli su 16. oktobra 2019. godine, a s obzirom da je “rok za izvođenje radova bio 180 radnih dana” Vitez je novi most trebao dobiti već u junu 2020. godine.

Krajem marta 2020. godine iz Općine Vitez saopćili su da su se radovi tokom zimskog perioda odvijali predviđenom dinamikom, te su nakon betoniranja stubova započeli i radovi na betoniranju ploče pomenutog mosta.

Izvođač radova je iskoristio povoljne vremenske prilike u zimskom periodu, završio pripremne i armiračke radove te je dana 26.03.2020. godine započeo sa betoniranjem ploče na mostu. Predviđeno je da se u roku od 24 sata ugradi cca 500 m3 betona u ploču mosta.

Saopćenje, Općina Vitez, 26. mart 2020.

Da radovi nisu okončani krajem juna već da se “okončanje radova očekuje krajem jula ove godine” potvrđeno je iz Općine Vitez 2. jula 2020. godine.

Izvođač radova je do sada zavšio preko 95% predviđenih radova, preostalo je se betoniraju trotoari postavi ograda i uradi asfaltiranje mosta. Završetak radova na izgradnji mosta očekuje se do kraja mjeseca jula.

Saopćenje, Općina Vitez, 2. juli 2020.

Krajem jula 2020. godine u javnosti se nisu pojavile informacije o najavljenom okončanju radova na izgradnji ovog mosta, niti su iz Općine Vitez odgovorili na upit Istinomjera o toku radova. Ipak, krajem avgusta saopćeno je da su radovi još uvijek u toku, odnosno da radovi na samom mostu kao i radovi na izgradnji pristupnih saobraćajnica još uvijek nisu okončani.

Što se tiče radova na izgradnji mosta preoatalo je da se ugradi ograda na mostu i noseći sloj asfalta. Ograda je pripremljena i uskoro će biti ugrađena. Habajući sloj asfalta će biti urađen zajedno sa ugradnjom habajućeg sloja na cijeloj dužini pristupne ceste i mosta. Izgradnja mosta je u završnoj fazi, Izgradnja pristupnih cesta za most je urađena cca 60% planiranih radova, nastavak radova na izgradnji pristupnih cesta od profila P 14 do magistralne ceste M 5 je usporen zbog problema sa eksproprijacijom zemljišta.

Saopćenje, Općina Vitez, 27. avgust 2020.

Iz Općine Vitez su naveli da bi, “ukoliko vremenske prilike dozvole, te ukoliko se Budžet općine realizuje prema utvrđenom planu, sva četiri navedena projekta mogla bi biti završeni do kraja ove godine”.

S obzirom na činjenicu da radovi na izgradnji mosta na rijeci Lašvi, kao i radovi na izgradnji pristupnih saobraćajnica nisu okončani u navedenim rokovima te da još uvijek traju, obećanje načelnika Općine Vitez, Tomislava Bošnjak – Matića, Istinomjer ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!