Neistina

Visoki predstavnici nisu donijeli više odluka od PSBiH

Novoizabrani član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik osvrnuo se nedavno i na rad Ureda visokog predstavnika za BiH (OHR) od njegove uspostave do danas.

Visoki predstavnici su donijeli 540 odluka. To je više nego što je donijela Parlamentarna skupština BiH.”

Milorad Dodik, 06.11.2018.

Istinomjer je kontaktirao Ured viskog predstavnika u BiH (OHR) kako bi provjerio Dodikove navode i dobio slijedeći odgovor :

Tačan broj odluka od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas je 547.”

OHR, 07.11.2018.

Sa druge strane, PSBiH na svojoj web stranici nema pobrojane sve odluke oba doma Parlamenta BiH, a kako su nam rekli u informaciono-dokumentacionom centru ove institucije, sve usvojene odluke nisu u potpunosti digitalizovane. Međutim, u posljednjem izvještaju CCI-a, organzacije koja se već nekoliko mandata bavi praćenjem aktivnosti PSBiH, naveden je broj zakona usvojenih u oba doma Parlamenta od 2002. godine do kraja juna 2008. godine koji demantuje Dodikove tvrdnje.

U mandatnom razdoblju 2002.-2006., Parlamentarna skupština BiH, doduše, uz istaknutu suradnju sa uredom Visokog predstavnika za BiH (OHR), usvojila je 229 zakona ili svega 85 zakona manje od broja usvojenih zakona u naredna tri mandata PSBiH, koja su u aktualnom (2014. – 2018.), prošlom (2010. – 2014.) i pretprošlom (2006. – 2010.) sazivu usvojila ukupno 314 zakona.“

CCI, Mandatni izvjestaj o monitoringu rada PS BiH 2014.-2018., 30.06.2018.

Prema ovom izvještaju PSBiH je samo od 2002. do juna 2018. usvojila 543 zakona, ne računajući ostale akte poput zaključaka, strategija, odluka, deklaracija, izvještaja, itd., što znači da je broj donesenih odluka u Parlamentu BiH daleko veći od od broja odluka koje su donijeli visoki predstavnici u BiH.

Iako je Dodik izrekao približno tačnu tvrdnju o broju odluka donesenih od strane OHR-a od 1996. godine do danas, s obzirom da ih je PSBiH ipak donijela mnogo više, Istinomjer će njegovu izjavu ocijeniti kao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!