Neispunjeno

Ponovo kasni usvajanje državnog budžeta

Iz Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine saopćili su 6. novembra 2023. godine da su u toku izrade budžeta institucija BiH za 2024. godinu, a resorni ministar Srđan Amidžić spomenuo je rok do kada će Vijeće ministara BiH razmatrati budžet.

Izvor: Ministarstvo finansija i trezora BiH

Kako je tada naveo Amidžić, prijedlog budžeta trebao se naći će na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara do kraja novembra:

Moj plan je da do kraja novembra, Savjet ministara razmatra prijedlog Budžeta i tada će nam biti jasno da li postoji šansa da se Budžet usvoji, odnsono, da li ima političke saglasnosti o tome. Ukoliko budžet ne dobije podršku od Savjeta ministara, jasno je da ćemo narednu godinu započeti privremenim finansiranjem.

Srđan Amidžić, 6.11.2023.

Prema Zakonu o finansiranju institucija BiH, Vijeće ministara već kasni s usvajanjem nacrta budžeta, budući da je obavezno Predsjedništvu BiH podnijeti nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za narednu godinu najkasnije do 15. oktobra tekuće godine. U članu 10. nalaže se da Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za narednu godinu treba biti usvojen do 31. decembra tekuće godine.

U periodu od Amidžićeve najave do kraja 11. mjeseca, Vijeće ministara BiH održalo je tri redovne i četiri vanredne sjednice. Međutim, ni na jednoj od njih na dnevnom redu nije se našao nacrt budžeta institucija BiH za iduću godinu.

Budući da Vijeće ministara BiH do kraja novembra nije razmatralo nacrt budžeta institucija BiH za 2024. godinu, obećanje Srđana Amidžića Istinomjer ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!