Neistina

Ustavi BiH i SFRJ demantovali Dodika

Predsjednik Republike Srpske (RS) i lider SNSD-a Milorad Dodik gostovao je 23.2.2023. godine u emisiji “Pečat” na RTRS-u. Tom prilikom komentarisao je geopolitičku situaciju, ali i aktuelne procese i odnose u Bosni i Hercegovini. U emisiji se, između ostalog, osvrnuo na historiju Bosne i Hercegovine i njen administrativni položaj u prošlosti, kao i na sam Ustav BiH, pri čemu je iznio nekoliko neistinitih tvrdnji.

Izvor: SNSD

Govoreći o historiji Bosne i Hercegovine, Dodik je u jednom trenutku ustvrdio da BiH u bivšoj Jugoslaviji “nikada nije bila država” i da prema važećem Ustavu “nije država”:

Pa je došao AVNOJ, koji se opet vratio na neku vrstu organizacije, ali Bosni i Hercegovini nije dao status države. U bivšoj Jugoslaviji Bosna i Hercegovina je bila samo jedna od republika i pokrajina, nikada država. To što Amerikanci misle da je ovo država, pa mogu i ja da mislim šta hoću. Ona je po Daytonu, i ono što mi poštujemo, kaže se da Bosna i Hercegovina ovim sporazumom i ovim ustavom Bosna i Hercegovina zadržava svoj vanjski suverenitet, vanjski spoljno-politički suverenitet. Vanjski, ne unutrašnji. A nastavlja da živi po organizaciji predviđenoj ovim ustavom. Ovaj ustav je rekao da BiH nije ni država, ni republika, pa zato oni stalno govore kao državni nivo, država BiH. Sve su podvale, to je zajednički nivo, zajednička zemlja.

Milorad Dodik, 23.2.2023.

Položaj BiH u SFRJ

Prema članu 2. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) iz 1974. godine, Bosna i Hercegovina bila je jedna od socijalističkih republika u SFRJ:

Član 2.

Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju sačinjavaju Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, Socijalistička Republika Makedonija, Socijalistička Republika Slovenija, Socijalistička Republika Srbija, kao i Socijalistička Autonomna Pokrajina Vojvodina i Socijalistička Autonomna Pokrajina Kosovo koje su u sastavu Socijalističke Republike Srbije, Socijalistička Republika Hrvatska i Socijalistička Republika Crna Gora.

Ustav SFRJ iz 1974. godine

Uzimajući u obzir to da je BiH ovim ustavom definisana samo kao socijalistička republika, a ne i pokrajina, kako je ustvrdio Dodik, naredni član Ustava (član 3) definiše da je “socijalistička republika država”:

Član 3.

Socijalistička republika je država zasnovana na suverenosti naroda i na vlasti i samoupravljanju radničke klase i svih radnih ljudi, i socijalistička samoupravna demokratska zajednica radnih ljudi i građana i ravnopravnih naroda i narodnosti.

Ustav SFRJ iz 1974. godine

Državnost BiH u Ustavu BiH

Ustav Bosne i Hercegovine demantuje i tvrdnju Milorada Dodika da je “ovaj ustav rekao da BiH nije ni država, ni republika”. Već u članu I Ustava BiH Bosna i Hercegovina definisana je kao država.

1. Kontinuitet

Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i u drugim međunarodnim organizacijama. 1 Ustav Bosne i Hercegovine. Sarajevo. OHR, Office of the High Representative

2.Demokratska načela

Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.

Ustav BiH

S obzirom na to da je iz Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava SFRJ iz 1974. godine jasno da je Bosna i Hercegovina u SFRJ imala status socijalističke republike te da, prema važećem ustavu, danas ima status države, Istinomjer tvrdnje Milorada Dodika da BiH “u bivšoj Jugoslaviji nikada nije bila država”, da prema važećem Ustavu BiH “nije država” i da je Ustavom predviđeno da BiH zadržava “vanjski suverenitet” ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!