Poluistina

Ustav se može mijenjati i bez dvotrećinske većine u Domu naroda

Za izmjene Ustava BiH potrebna je dvotrećinska većina glasova u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, ali ne i u Domu naroda.

Izvor: FENA

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Džemal Smajić izjavio je u programu BHT1 5. juna 2024. godine da je za izmjene Ustava BiH neophodna dvotrećinska većina glasova u oba doma PSBiH.

Za izmjene Ustava trebaju dvije trećine u Parlamentu, i u Predstavničkom domu i u Domu naroda, a kad je u pitanju zakon, onda to može biti natpolovična većina.

Džemal Smajić, 6.6.2024.

Kako Ustav BiH nalaže u članu IV, stavu (3) tački d), sve odluke u oba doma donose se većinom glasova onih koji su prisutni i glasaju. Delegati i članovi ulagat će najveće napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu glasova delegata ili članova s teritorije svakog entiteta. Ukoliko većina ne uključuje jednu trećinu glasova delegata ili članova s teritorije svakog entiteta, predsjedavajući i njegovi zamjenici će, radeći kao komisija, nastojati da u roku tri dana od glasanja postignu saglasnost. Ukoliko ta nastojanja ne uspiju, odluke će se donijeti većinom onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine, ili više, delegata ili članova izabranih iz svakog entiteta.

Procedura izmjena i dopuna Ustava BiH nešto je drugačija, a definisana je njegovim članom 10. Kako je navedeno, “Ustav može biti mijenjan i dopunjavan odlukom Parlamentarne skupštine, koja uključuje dvotrećinsku većinu prisutnih i koji su glasali u Predstavničkom domu”.

Dakle, iako je za izmjene Ustava BiH u Predstavničkom domu potrebna saglasnost dvije trećine prisutnih zastupnika/ca koji/e su glasali/e, ovo nije slučaj i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Shodno navedenom, tvrdnje Džemala Smajića da su za izmjene Ustava BiH potrebne dvije trećine glasova u oba doma PSBiH, odnosno natpolovična većina za donošenje zakona, Istinomjer ocjenjuje poluistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!