Ispunjeno

Smajić uputio inicijativu za povećanje dobne granice trajanja profesionalne vojne službe u OSBiH

Odgovarajući na pitanje na platformi Javna rasprava, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Džemal Smajić najavio je da će uputiti inicijativu da se poveća dobna granica trajanja profesionalne službe vojnika u Oružanim snagama BiH.

Izvor: Facebook/Džemal Smajić

Delegatu Doma naroda PSBiH Džemalu Smajiću 5. oktobra 2023. godine upućeno je direktno pitanje na platformi Javna rasprava da li može utjecati na povećanje starosne granice za vojnike s 40 na 45 godina starosti. Kao objašnjenje, korisnik/ca ove platforme naveo/la je da veliki broj vojnika zbog trenutne starosne granice ostaje bez posla ili samovoljno napušta vojnu službu. Smajić je polovinom januara odgovorio na pitanje te najavio da će raditi na rješavanju tog problema.

Hvala na postavljenom pitanju. U narednom periodu ću raditi na rješavanju tog problema. Pozdrav.

Džemal Smajić, 15.1.2024.

Javna rasprava je web platforma na kojoj građani/ke imaju mogućnost da direktno učestvuju u procesima donošenja odluka u BiH, kao i priliku da komuniciraju s onima koji te odluke i donose. Putem ove stranice možete saznati više o procesu donošenja zakona u BiH i radu zakonodavnih tijela na državnom i entitetskim nivoima, uključiti se u raspravu o prijedlozima zakona koji se nalaze u proceduri i komunicirati s izabranim parlamentarcima/kama.

Dževad Smajić uputio je 15. februara 2024. godine inicijativu u Dom naroda PSBiH kojom se od Ministarstva odbrane BiH traži da u roku 30 dana sačini i dostavi na usvajanje Vijeću ministara BiH Prijedlog o izmjeni Zakona o Oružanim snagama BiH kojim bi se povećala dobna granica trajanja profesionalne službe vojnika u Oružanim snagama BiH s 40 na 45 godina starosti. Smajić je u inicijativi naveo da bi ovaj potez bio racionalan i ekonomičan, posebno uvažavajući činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje značajan broj vojnika.

S obzirom na činjenicu da je delegat Smajić, kako je najavio na platformi Javna rasprava u januaru ove godine, uputio inicijativu prema Ministarstvu odbrane BiH da sačini i dostavi Vijeću ministara Prijedlog o izmjeni Zakona o Oružanim snagama kojim bi se povećala dobna granica trajanja profesionalne službe vojnika u OSBiH, Istinomjer njegovo obećanje ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!