Neistina

Ustav BiH je jasan u pogledu kontinuiteta postojanja BiH

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) na posebnoj sjednici održanoj 11. novembra usvojila je zaključke u vezi, kako je navedeno, “Informacije o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske”. Među 20 usvojenih zaključaka našao se i jedan pod rednim brojem dva u kom se ponovo tvrdi da je BiH “nastala Dejtonskim mirovnim sporazumom”, kao i da je “sastavljena od dva entiteta”.

Narodna skupština odbacuje sve akte koji su protivustavni i koji nisu u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske će nastaviti djelovati u skladu sa osnovnim ustavnim načelom prema kojem je Bosna i Hercegovina nastala Dejtonskim sporazumom i prema kojem je sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH. Stavovi i aktivnosti koji nisu u skladu sa ovim osnovnim ustavnim načelom dovode do narušavanja ustavno-pravnog ustrojstva Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH, te ugrožavaju mir i stabilnost.

Zaključak NSRS, 11.11.2019.

Prva tačka, prvog člana Ustava BiH demantuje dio zaključka NSRS u kom se tvrdi da je BiH “nastala Dejtonskim sporazumom”. Naime u ovoj tačci definiše se kontinuitet postojanja BiH i ona glasi:

Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i u drugim međunarodnim organizacijama.”

Član 1.; Tačka 1. – Kontinuitet, Ustav BiH

I ovog puta, s obzirom da je ova konstatacija postala uobičajena u javnom diskursu najviših zvaničnika RS-a, moramo naglasiti da su odredbe Ustava BiH u tom pogledu jasne.

U svojoj Preambuli Ustav BiH kaže da “podsjećajući se na Osnovna načela usaglašena u Ženevi 8. 9. 1995. godine i u Njujorku 26. 9. 1995. godine, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine”.

Ustav BiH, kao I aneks IV Dejtonskog mirovnog sporazuma u svom članu 3. kaže:

“Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.”

Osim toga podsjećamo i na Amandman I na Ustav BiH kojim je definisana uloga Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u Ustavno-pravnom uređenju BiH.

Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, koji postoji pod suverenitetom Bosne i Hercegovine i spada pod nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine onako kako te nadležnosti proizilaze iz ovog ustava, čija je teritorija u zajedničkoj svojini (kondominiju) entiteta, jedinica je lokalne samouprave s vlastitim institucijama, zakonima i propisima i s ovlaštenjima i statusom konačno propisanim odlukama Arbitražnog tribunala za spor u vezi s međuentitetskom linijom razgraničenja u oblasti Brčkog. Odnos između Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine i entiteta može se dalje urediti zakonom koji donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Amandman I na Ustav BiH

Iz navedenog je jasno da Bosna i Hercegovia nije “sastavljena”, već se “sastoji” iz dva entiteta, te je pored toga od marta 2009. godine u njenu teritorijalnu organizaciju, pored entiteta, a kako zasebna teritorijalna jednica uveden i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

Treba naglasiti i da su zvaničnike RS na pogrešno tumačenje Ustava BiH, nakon posljednje sjednice NSRS upozorili i iz Vijeće za provedbu mira.

BiH je priznata kao suverena država 1992. godine, te je potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma transformirana u državu koja se sastoji od dva entiteta. Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske su u suprotnosti sa ovim činjenicama.”

Upravi odbor Vijeća za provedbu mira (PIC), 13.11.2019.

S obzirom na jasne odredbe Ustava BiH, navode iz zaključka pod rednim brojem dva koji su u NSRS usvojili zastupnici vladajuće koalicije u RS, Istinomjer će ocijeniti kao neistinite.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!