Sačinjen prednacrt zakona koji podrazumijeva uspostavu rezervnog sastava policije FBiH

Zakon koji podrazumijeva uspostavu rezervnog sastava Federalne policije upućen je u zakonsku...

Sanacija ulice Ferhadija

Sanacija ulice Ferhadija najavljena je u maju ove godine, a načelnik Opštine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić istakao je da su nove ploče kvalitetnije, te da neće pući kao...

Da li će nadležni spriječiti zatvaranje mostarskog udruženja “Sunce”?

Mostarskom udruženju ”Sunce”, koje vodi brigu za 130 korisnika različitog stepena invaliditeta prijeti zatvaranje zbog nedostatka finansijskih...