Ispunjeno

Od početka 2020. godine u primjeni elektronski KIF i KUF

Načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH), Ratko Kovačević najavio je upotrebu eletronskih knjiga ulaznih i izlaznih računa (KUF i KIF) od početka 2020. godine.

Kako je pojasnio Kovačević, počevši od 2020. godine svaki porezni obveznik dostavljat će elektronskm putem svoj KUF i KIF, a zatim će UIO “jednostavnim uparivanjem tih dokumenata provjeriti da li je određeni račun za koji je jedan obveznik izvršio odbitak ulaznog PDV-a i prikazao ga u svom KUF-u, ujedno kod drugog obveznika prikazan u KIF-u”, na način da je za taj određeni promet dobara ili usluga “uredno obračunat i plaćen PDV u određenom obračnskom periodu”.

Ova novina će omogućiti UIO da tokom budućih kontrola bude tačno fokusirana na određena preduzeća i račune. (…) Nije nam cilj da sve poreske obveznike opterećujemo učestalim i dugim kontrolama, već novim sistemom želimo pod pojačan nadzor staviti samo one obveznike kod kojih se dešavaju određene nelogičnosti. Svi uredni poreski obveznici imat će samo prednosti od novina koje se počinju primjenjivati u 2020. godini, kada je u pitanju elektronska komunikacija UIO sa poslovnom zajednicom.

Ratko Kovačević, 21. oktobar 2019.

S tim u vezi, 31. decembra 2019. godine na web stranici UIO BiH objavljeno je Tehničko uputstvo za korisnike elektornskih usluga UIO u vezi dostavljanja podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, te je javnost obaviještena da “od početka 2020. godine poreski obveznici imaju mogućnost dobrovoljnog dostavljanja knjigovodstvenih evidencija o nabavkama i isporukama elektronskim putem”. Istu informaciju potvrdili su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH za Istinomjer:

UIO je u okviru planiranog razvoja elektronskih usluga koje su na raspolaganju poreznim obveznicima početkom 2020. godine, pustila u funkciju novi modul u okviru aplikacije e-Porezi, koji je namijenjen za elektronsko podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem. Uputstvom o dostavljanju knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem predviđeno je dobrovoljno dostavljanje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem od poreznog perioda januar 2020. godine.

UIO BiH, 04. februar 2020.

S obzirom na to da je elektronska primjena KIF-a i KUF-a započela početkom 2020. godine, Istinomjer će UIO BiH za pomenuto obećanje dati ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!