Neistina

UKC RS nema nadzorni, već samo Upravni odbor

Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić (SNSD) gostovao je 18.10.2023. godine u emisiji “Telering” na RTRS-u. Tom prilikom je, između ostalog, komentarisao rad gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića, pri čemu je iznio neistinitu tvrdnju.

Fotografija: Facebook/Dr Vlado Đajić

Naime, upoređujući odnos Skupštine Grada Banja Luka s gradonačelnikom, Đajić je uporedio odnos generalnog direktora UKC Republike Srpske s “nadzornim odborom”.

Ja ne mogu ništa uraditi bez nadzornog odbora. Nadzorni odbor mora aminovati sredstva.

Vlado Đajić, 18.10.2023.

Suprotno tvrdnji Vlade Đajića, UKC Republike Srpske uopće nema nadzorni odbor, već samo Upravni odbor.

Kako se navodi u Statutu UKC Republike Srpske, upravljačko-rukovodeću strukturu u Kliničkom centru čine Upravni odbor, generalni direktor i radnici s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

Statutom je propisano da članove Upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač, tj. Vlada Republike Srpske, te da njihov mandat traje četiri godine. Između ostalog, Upravni odbor obavlja zadatke utvrđivanja strateškog plana i poslovnih planova Kliničkog centra, razmatra i usvaja godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Kliničkog centra, odlučuje o korištenju sredstava u skladu sa zakonom i Statutom i sl.

Rad nadzornog odbora uopće nije definisan Statutom UKC-a Republike Srpske.

S obzirom na činjenicu da UKC Republike Srpske nema nadzorni, već samo Upravni odbor, Istinomjer tvrdnju generalnog direktora UKC-a Republike Srpske ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!