Analize

U prvoj godini mandata Vlada RS započela realizaciju nekoliko obećanja iz oblasti zdravstva

Kada je upitanju oblast zdravstva Istinomjer je u protekloj godini dana mandata Vlade Republike Srpske pratio 12 obećanja. U prvoj godini rada Vlade RS započete su neke aktivnosti na realizaciji ukupno 5 obećanja, a jedno je kvalifikovano kao neutemeljeno.

 

U Budžetu Republike Srpske za 2019. godinu rekonstrukcija trebinjske bolnice nije naznačena kao posebna budžetska stavka. Inače, okvirnim budžetom za period 2019-2021 za investicije u zdravstvene objekte predviđeno je izdvajanje od 33,9 miliona KM. Inače, rekonstrukcija bolnice u Trebinju najavljena je i u julu 2019. godine nakon što je član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik u razgovoru sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem, istakao da će svi budući projekti na području ovog grada imati njegovu punu podršku, ali i podršku institucija Republike Srpske, te najavio rekonstrukciju trebinjske opšte bolnice u 2020. godini.

U prvoj godini mandata Vlade RS nije predloženo donošenje Zakona kojim bi se regulisala privatna ljekarska prakse i “izjednačila” sa javnim zdravstvom.

Počev od 2019. godine pacijenti u Republici Srpskoj mogu se, sa ovjerenom knjižicom, liječiti u oko 100 zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu, “kojima za te usluge Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske godišnje isplati oko 19,2 miliona KM”.

Kada je u pitanju privatni sektor, trenutno imamo ugovore s oko 20 ambulanti porodične medicine, sedam bolnica, te 70 ustanova koje pružaju konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu. U svim tim ustanovama osiguranici se mogu liječiti pod istim uslovima kao u javnim”, rekli su u fondu i dodali da sarađuju i sa 125 privatnih apoteka.

FZORS, 11.02.2019.

“Uvešćemo profesionalno upravljanje u zdravstvu i eliminisati stranačko postavljanje upravljačkog kadra” glasilo je jedno od obećanja. Međutim, uvidom u zakone i propise koji su u parlamentarnoj proceduri i materijale sa sjednica Narodne Skupštine RS, u prvih godinu dana rada Vlade RS, nije uočen prijedlog zakona ili pravilnika koji se odnosi na uslove i način zapošljavanja rukovodioca zdravstvenih ustanova Republike Srpske.

Prema navodima Vlade RS i resornog ministarstva zahtjevi za odobravanjem sredstava za dijagnostiku i liječenje u inostranstvu “rješavaju u zakonom predviđenom roku, s tim da ukoliko se radi o hitnim liječenjima procedura se okonča i u znatno kraćem roku”. Ipak, kada su upitanju liste čekanja za operacije, odnosno njihovo ukidanje, tu nije došlo do značajnijih pomaka u odnosu na ranije godine.

Sredinom marta ove godine postavljen je kamen temeljac za izgradnju nove bolnice „Sveti apostol Luka“ u Doboju.

“Zdravstveni radnici će moći da pokažu sva svoja znanja koristeći najsavremeniju tehnologiju i opremu. Gradnjom ove bolnice zdravstveni sektor ne zaustavlja investicije. Gradićemo bolnice u Zvorniku, Foči i Gradišci…,” rekao je ovom prilikom predsjednik Vlade RS, Radovan Višković. Milorad Dodik je sredinom marta ove godine izjavio da će za “36 mjeseci” ova bolnica biti izgrađena.

Kada je u pitanju opremanje i rekonstrukcija bolnice u Foči, Vlada Republike Srpske kontinuirano provodi aktivnosti na realizaciji ovog obećanja. U okviru projekta modernizacije ove zdravstvene ustanove Vlada Republike Srpske izdvojila je 16,3 miliona KM za rekonstrukciju i dogradnju centralnog objekta, nabavku nove opreme i adaptaciju nove Poliklinike.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!