Analize

U očekivanju praktičnih koraka ka sanaciji deponije Uborak: Gradske vlasti vs. građani

Od momenta izbora gradonačelnika Mostara Marija Kordića aktivnosti u pravcu sanacije deponije Uborak govore u prilog tome da aktuelna gradska administracija poduzima određene korake u pravcu rješavanja tog problema. S druge strane, očigledno je da građanke i građani nisu zadovoljni načinom na koji se to radi.

Foto: antikorupcija.info

U sali Gradske vijećnice Grada Mostara 12.5.2022. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Mostara. U skladu s dnevnim redom sjednice, nije se raspravljalo o deponiji Uborak, ali su pred sami početak sjednice aktivisti građanske inicijative “Jer nas se tiče“, organizujući svojevrsni performans, kako je navedeno, donijeli vreće sa smećem s ove deponije pred Gradsku vijećnicu.

Članovi inicijative su u saopštenju za javnost naveli da je povod njihovog okupljanja Izvještaj o radu gradonačelnika Mostara Marija Kordića, koji se našao na dnevnom redu navedene sjednice Gradskog vijeća, ustvrdivši da se u izvještaju riječ “Uborak” spominje samo jednom.

Želimo skrenuti pažnju javnosti na to da u dosadašnjem mandatu građani i građanke nisu osjetili pomaka u rješavanju jednog od ključnih problema kao što je deponija Uborak. Tome u prilog govori i činjenica da se riječ Uborak u izvještaju gradonačelnika u kontekstu problema spominje samo jednom i to u slučaju provođenja javne nabavke za izradu studije utjecaja na okoliš.

“Jer nas se tiče”, 12.5.2022.

U saopštenju se tvrdi da se zahtjevi građanki i građana kontinuirano zanemaruju te su iz inicijative podsjetili na svoje zahtjeve na koje se, kako je rečeno, vlasti godinama oglušuju, a to su zatvaranje i sanacija deponije Uborak u što kraćem roku, iznalaženje nove lokaciju za deponiju te brisanje postojeće deponije iz prostornog plana grada Mostara i Kantona.

Tokom skupa ispred Gradske vijećnice, u svojoj izjavi medijima, predstavnik građanske inicijative “Jer nas se tiče“ Fuad Hujdur rekao je da u dosadašnjem mandatu gradonačelnika Kordića “građani nisu osjetili pomaka u rješavanju jednog od ključnih problema kao što je deponija Uborak”, a na komentar o tome da su iz Gradske uprave kazali kako im se na putu rješavanja problema deponije ispriječila tužba koju je podnijela inicijativa “Jer nas se tiče”, Hujdur je odgovorio:

Tužba samo sprječava širenje Uborka i mi je nećemo povući.

Fuad Hujdur, 12.5.2022.

Podsjećamo, Udruženje građana “Jer nas se tiče” je polovinom 2021. godine podnijelo tužbu koja se odnosi na Plan prilagodbe koji je donijelo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Tužba je uslijedila jer su u inicijativi bili nezadovoljni rokovima utvrđenim u Planu prilagodbe u skladu s kojim se deponija Uborak mora sanirati za pet i više godina, a u vezi s tim, član Udruženja građana “Jer nas se tiče” Omer Hujdur u oktobru prošle godine izjavio je:

Blokirali smo sve investicije na deponiji, blokirali smo sve dozvole, jer se na njima ne može raditi dok se tužba ne povuče i dok je proces u toku, tako da mi sada prvi put ne moramo da radimo ništa. Oni su na potezu, moraju da rade, da nam ponude rješenje. Pet godina su tražili da će moći u tom roku završiti. Evo mi nudimo pet godina i da završimo tu priču.

Omer Hujdur, 8.11.2021.

Gradonačelnik Kordić je u svojoj reakciji na navedenu tužbi ustvrdio da je Grad Mostar zbog nje u takvoj poziciji da će samo izgubiti dodatno vrijeme ukoliko tužba ostane na snazi.

Tako da s moje strane apel tim ljudima da se povuče tužba i da zajedno nastupimo u ovom problemu, da tražimo rješenje, jer Plan prilagodbe je vrlo jasan, konkretan i provediv.

Mario Kordić, 8.11.2021.

Nakon što je Gradsko vijeće Grada Mostara 10.6.2021. godine održalo sjednicu na temu “Regionalna deponija Uborak-Buđevci“, a kako je prenijela Federalna novinska agencija (Fena), Kordić je potvrdio da je pitanje deponije Uborak postavljeno kao prioritet nove administracije Grada Mostara te da “na temelju Plana prilagodbe i prezentacija ponuđača, pitanje deponije ide prema svome raspletu”.

Kako je tom prilikom gradonačelnik Mostara, pored ostalog, rekao, obavljeni su razgovori s finansijskim organizacijama kako bi imali osiguranu finansijsku konstrukciju za implementaciju Plana prilagodbe te istakao kako će se formirati radna grupa koju će sačinjavati predstavnici Odbora za stambeno-komunalne poslove i Gradske uprave te vanjski saradnici iz oblasti zaštite okoliša, ekologije, vodoprivrede i šumarstva.

Zadaci ove radne grupe su da izvrši analizu svih prezentacija i nakon toga predloži Gradskom vijeću Grada Mostara najpovoljniju, odnosno najprihvatljiviju opciju za Grad Mostar, a koja je u skladu sa strategijom upravljanja otpada FBiH.

Mario Kordić, 12.6.2021.

Nakon što je na 18. sjednici, održanoj 14.2.2022. godine, Gradsko vijeće Grada Mostara donijelo Odluku o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), gradonačelnik Kordić najavio je, a Istinomjer zabilježio, da bi sanacija deponije Uborak mogla početi krajem ove godine.

Imamo već gotov plan prilagođavanja lokaliteta deponije Uborak, koja predviđa sanaciju, a ta sanacija nas košta, a u istraživanju tržišta vidjeli smo da bi to bilo oko 4,7 milijuna eura, pa smo kontaktirali banke i počeli razgovore, konkretno sa EBRD-om s kojim smo potpisali i ugovor ranije, tu nema ništa spektakularno, kredit je minimalno zaduženje od 5 milijuna KM (…) Nadam se da ćemo krajem godine krenuti u sanaciju lokaliteta.

Mario Kordić, 17.2.2022.

Kako je putem zvanične stranice Grada Mostara polovinom aprila 2022. godine javnost obaviještena, Grad Mostar i EBRD potpisali su zajednički sporazum “koji obećava finansijsku i strategijsku partnersku pomoć Mostaru u rješavanju JP Deponija i stvaranju zelenog Mostara.

Na posljednjoj sjednici Federalna vlada podržala je i inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju projekta “Implementacija plana prilagođavanja regionalne deponije Uborak – Buđevci“ u iznosu do 5.000.000 eura. Prihvativši informacija o kreditu EBRD-a kao osnovu za vođenje pregovora, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija i Grad Mostar da u tim za pregovore o kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

Grad Mostar, 15.4.2022.

Problemom deponije Uborak Istinomjer se u protekle tri godine kontinuirano bavio, a prvi put polovinom 2019. godine u analizi “Hoće li se pristup problemu odlaganja otpada u BiH promijeniti nakon slučaja deponije Uborak?”.

Od tada do danas, u praktičnom smislu, stvari se nisu značajno promijenile. Dešavanja u vezi s tim od momenta izbora gradonačelnika Mostara Marija Kordića govore u prilog tome da aktuelna gradska administracija poduzima određene korake u pravcu rješavanja problema. S druge strane, očigledno je da građanke i građani nisu zadovoljni načinom na koji se to radi.

Iako bi do kraja ove godine, kako je to gradonačelnik Kordić najavio, konačno trebala biti pokrenuta sanacija lokaliteta deponije Uborak, jasno je da će taj proces potrajati te da će opasnost po zdravlje građanki i građana, ali i okolinu uopšte, kada je “Uborak” u pitanju, još dugo vremena biti prisutna.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!