U nestašici citostatika ulogu ima i Vlada FBiH

Svakodnevno svjedočimo nedostatku budžetskog novca tamo gdje je najpotrebniji. Dok onkološki, ali i ostali pacijenti/ce kojima nisu dostupni potrebni lijekovi jedini ispaštaju, (ne)nadležni se po dobro poznatom “receptu” bave prebacivanja odgovornosti sa instance na instancu.

Iz Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH ponovo je saopšteno da je razlog problema, zbog kojeg ponovo nema lijekova za onkološke pacijente, “tenderska procedura”.

LOT-ovi 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 18 i 21 su okončani poništenjem iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku. LOT-ovi 6, 7, 10, 17 i 19 su okončani poništenjem iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, dok je LOT 22 okončan poništenjem iz dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, 18.03.2019.

Nestašica citostatika, odnosno lijekova za onkološke pacijente u zadnje vrijeme skoro pa je svakodnevna tema u medijima. O nestašici citostatika, zvaničnim saopštenjem, oglašavao se i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), prebacujući odgovornost na Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja (FZZO). Uvidom u propise, nadležnosti, saopštenja i odgovor FZZO na upit Istinomjera jasno je da Vlad FBiH može da riješi ovaj problem.

Podsjećamo, i prošle godine, više od mjesec dana, i po ko zna koji put, na KCUS-u nije bilo citostatika, a onkološki pacijenti su bili primorani da se snalaze kako znaju i umiju. Iz KCUS-a je tada izdato zvanično saopštenje, u kojem se KCUS ogradio od nestašice lijekova za onkološke pacijente, a Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja je “pozvan” da izvršava svoje obaveze.

Istinomjer je tada pitao i FZZO za pojašnjenje sve učestalijih nestašice citostatika.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, 20.04.2018.

Iz FZZO je potvrđeno da je Zavod nadležen za sprovođenje postupaka javne nabavke za citostatike, ali da je više razloga i problema zbog kojih nema citostatika, počev od javnih nabavki, problema sa dobavljačem, pa do nedostatka novca za kupovinu lijekova.

Cijelo pojašnjenje FZZO možete pročitati OVDJE.

Podsjećanja radi, istoj priči o nedostataku novca i problemima sa tenderima, svjedočili smo i 2017. godine.

Vlada FBiH je osnivač kako samog Zavoda, tako i Fonda solidarnosti FBiH iz kojeg se finansira nabavka citostatika. Fond je osnovan 2002. godine sa ciljem “ostvarivanja jednakih uvjeta za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima, za određene prioritetne vertikalne programe zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju, i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti”.

Shodno navedenom, Finansijski plan FZZO usvajaju Vlada FBiH i Parlament FBiH. Na taj način,  na osnovu planiranih prihoda iz doprinosa i Budžeta, za svaku grupu lijekova planiraju se finansijska sredstva za tekuću fiskalnu godinu. Logično, i očekivano, bilo bi da se planovima predvide i potrebna sredstva te naprave potrebne kalkulacije kako ne bi dolazilo do nestašice lijekova. Umjesto toga, isti problemi se ponavljaju iz godine u godinu.

Za federalni budžet nebrojno puta smo čuli da je “uravnotežen”, te da su posebno “pozitivna nastojanja poboljšanja stanja u zdravstvenom sektoru”, da je “najbolji u historiji” i sl. Međutim, svakodnevno svjedočimo nedostatku budžetskog novca tamo gdje je najpotrebniji.

Da ipak može nešto konkretno da se uradi, pokazala je sjednica Vlade FBiH u maju prošle godine. Iako sa velikim zakašnjenjem, Vlada FBiH usvojila je 24.05.2018. godine Informaciju vezano za deficit citostatika, a odobrena je i hitna interventna nabavka citostatika.

Također, “Federalno ministarstvo zdravstva zaduženo je da, u suradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, pokrene inicijativu za izmjenu Zakona o javnim nabavama s ciljem usuglašavanja propisa iz oblasti zdravstva s propisima o javnim nabavama“.

Od najavljenih izmjena Zakona o javnim nabavkama još uvijek nema ništa, a onkološki pacijenti ponovo su žrtve neuspjelih i poništenih tendera za nabavku citostatika.

U svojim saopštenjima, vezano za nestašicu citostatika KCUS i FZZO slažu se oko toga ko je nadležan za provođenje postupka javnih nabavki. (Ne)nadležni se slažu i oko toga da sistem nabavke ima mnoge nedostatke, ali niko ne nudi rješenja. Da svi putevi, do pronalaska onih koji mogu da spriječe, i na vrijeme riješe problem nestašice citostatika, vode i završavaju u Vladi FBiH, još prošle godine  se jasno pokazalo.

(Istinomjer.ba)

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS bez rezervnog sastava policije

Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske na Četvrtoj redovnoj sjednici održanoj  18.04.2019. godine usvojila...

U toku asfaltiranje puta do deponije Trešnjica

Izgradnja pristupnog puta do Centra za upravljanje otpadom Trešnjica, koji se nalazi na području Grada Goražda, aktuelizirana je još polovinom juna 2017. godine potpisivanjem ugovora vrijednog...JU Dom zdravlja KS u narednom periodu zaposlit će 98 zdravstvenih radnika

Nakon sjednice Vlade Kantona Sarajevo (KS) održane 06. juna 2019. godine ministrica zdravstva KS, Amela Softić i ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS, Malik Graibija...