Analize

U nestašici citostatika ulogu ima i Vlada FBiH

Svakodnevno svjedočimo nedostatku budžetskog novca tamo gdje je najpotrebniji. Dok onkološki, ali i ostali pacijenti/ce kojima nisu dostupni potrebni lijekovi jedini ispaštaju, (ne)nadležni se po dobro poznatom “receptu” bave prebacivanja odgovornosti sa instance na instancu.

Iz Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH ponovo je saopšteno da je razlog problema, zbog kojeg ponovo nema lijekova za onkološke pacijente, “tenderska procedura”.

LOT-ovi 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 18 i 21 su okončani poništenjem iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku. LOT-ovi 6, 7, 10, 17 i 19 su okončani poništenjem iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, dok je LOT 22 okončan poništenjem iz dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, 18.03.2019.

Nestašica citostatika, odnosno lijekova za onkološke pacijente u zadnje vrijeme skoro pa je svakodnevna tema u medijima. O nestašici citostatika, zvaničnim saopštenjem, oglašavao se i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), prebacujući odgovornost na Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja (FZZO). Uvidom u propise, nadležnosti, saopštenja i odgovor FZZO na upit Istinomjera jasno je da Vlad FBiH može da riješi ovaj problem.

Podsjećamo, i prošle godine, više od mjesec dana, i po ko zna koji put, na KCUS-u nije bilo citostatika, a onkološki pacijenti su bili primorani da se snalaze kako znaju i umiju. Iz KCUS-a je tada izdato zvanično saopštenje, u kojem se KCUS ogradio od nestašice lijekova za onkološke pacijente, a Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja je “pozvan” da izvršava svoje obaveze.

Istinomjer je tada pitao i FZZO za pojašnjenje sve učestalijih nestašice citostatika.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, 20.04.2018.

Iz FZZO je potvrđeno da je Zavod nadležen za sprovođenje postupaka javne nabavke za citostatike, ali da je više razloga i problema zbog kojih nema citostatika, počev od javnih nabavki, problema sa dobavljačem, pa do nedostatka novca za kupovinu lijekova.

Cijelo pojašnjenje FZZO možete pročitati OVDJE.

Podsjećanja radi, istoj priči o nedostataku novca i problemima sa tenderima, svjedočili smo i 2017. godine.

Vlada FBiH je osnivač kako samog Zavoda, tako i Fonda solidarnosti FBiH iz kojeg se finansira nabavka citostatika. Fond je osnovan 2002. godine sa ciljem “ostvarivanja jednakih uvjeta za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima, za određene prioritetne vertikalne programe zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju, i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti”.

Shodno navedenom, Finansijski plan FZZO usvajaju Vlada FBiH i Parlament FBiH. Na taj način, na osnovu planiranih prihoda iz doprinosa i Budžeta, za svaku grupu lijekova planiraju se finansijska sredstva za tekuću fiskalnu godinu. Logično, i očekivano, bilo bi da se planovima predvide i potrebna sredstva te naprave potrebne kalkulacije kako ne bi dolazilo do nestašice lijekova. Umjesto toga, isti problemi se ponavljaju iz godine u godinu.

Za federalni budžet nebrojno puta smo čuli da je “uravnotežen”, te da su posebno “pozitivna nastojanja poboljšanja stanja u zdravstvenom sektoru”, da je “najbolji u historiji” i sl. Međutim, svakodnevno svjedočimo nedostatku budžetskog novca tamo gdje je najpotrebniji.

Da ipak može nešto konkretno da se uradi, pokazala je sjednica Vlade FBiH u maju prošle godine. Iako sa velikim zakašnjenjem, Vlada FBiH usvojila je 24.05.2018. godine Informaciju vezano za deficit citostatika, a odobrena je i hitna interventna nabavka citostatika.

Također, “Federalno ministarstvo zdravstva zaduženo je da, u suradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, pokrene inicijativu za izmjenu Zakona o javnim nabavama s ciljem usuglašavanja propisa iz oblasti zdravstva s propisima o javnim nabavama“.

Od najavljenih izmjena Zakona o javnim nabavkama još uvijek nema ništa, a onkološki pacijenti ponovo su žrtve neuspjelih i poništenih tendera za nabavku citostatika.

U svojim saopštenjima, vezano za nestašicu citostatika KCUS i FZZO slažu se oko toga ko je nadležan za provođenje postupka javnih nabavki. (Ne)nadležni se slažu i oko toga da sistem nabavke ima mnoge nedostatke, ali niko ne nudi rješenja. Da svi putevi, do pronalaska onih koji mogu da spriječe, i na vrijeme riješe problem nestašice citostatika, vode i završavaju u Vladi FBiH, još prošle godine se jasno pokazalo.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!