TV Istinomjer (juli 2012) – Niže cijene lijekova na esencijalnim listama u FBiH

Da li su cijene lijekova na esencijalnim listama u FBiH manje u odnosu na RS i Hrvatsku i u kojoj mjeri se nova lista lijekova implementira u svim kantonima?

Sagovornici:

Mirsad Šabaredžović, predsjednik Farmaceutske komore BiH
Zlatan Peršić, glasnogovornik Ministarstva zdravlja FBiH

Pitajte Istinomjer!