Analize

Testiranje na trombofiliju i pravo na lijek Clexane

Svjedoci smo čestih problema sa nestašicom lijekova u oba bh. entiteta. Inicijative da se pojedini lijekovi stave na esencijalne liste, da novac za kupovinu istih bude refundiran, problemi sa javnim nabavkama i sl, gotovo su pa svakodnevnica. Cijene lijekova nisu usklađene sa životnim standardima građana/ki u BiH, a ni pristup lijekovima nije jednak za sve.

Trudnice kojima je dijagnosticirana trombofilija i venska tromboza, te porodilje koje se porode carskim rezom, za terapiju moraju izdvojiti između 1.500 KM i 3.000 KM, a nekad i više. Troškovi za injekcije lijeka Clexane, koji sprečava nastanak tromba potencijalno fatalnog za majku i dijete, ovise od toga u kojem kantonu žive.

U Kantonu Sarajevo, injekcije Clexane-a dobijaju se na recept. U ostalim dijelovima Federacije BiH, pacijentice same kupuju ovaj lijek. U Republici Srpskoj se sredstva za kupovinu Clexane-a naknadno refundiraju u potpunosti, posredstvom Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Lana Jonjić, trudnica iz Zenice, krajem prošle godine skrenula je pažnju javnosti na ovaj problem, kada je odlučila javno progovoriti u ime svih trudnica i ukazati na to da “trudnice vrijede različito, ovisno o kantonu u kojem žive”.

Ne mogu da vjerujem da je neko u ovom apsurdnom sistemu donio odluku da npr. trudnice u Kantonu Sarajevo puno više vrijede od onih u Zeničko-dobojskom kantonu, Tuzlanskom kantonu ili Srednjobosanskom kantonu. Odlučila sam da budem glas svih onih trudnica koje se lavovski bore za svoje nerođene bebe, te da svakoj budućoj trudnici koja se nađe u sličnoj situaciji omogućimo ista prava kao i onoj u Kantonu Sarajevo.

(Lana Jonjić, 21.12.2017.)

No, problemi neujednačene prakse i dostupnosti injekcija nisu jedini sa kojima se sreću trudnice sa dijagnosticiranom trombofilijom, čiji je broj u porastu. Da bi se dijagnosticirala trombofilija potrebno je najprije uraditi test, koji u većini kantona uopće nije dostupan u javnim klinikama.

Tako se, na primjer, u Zenici testiranje na trombofiliju vrši jedino na privatnim poliklinikama, a cijena testa je blizu 300 KM. U KS se ovaj test može uraditi na KCUS-u, odnosno na klinici za transfuziologiju ukoliko trenutno ima reagensa za isti. U slučaju nedostatka reagensa, klinika izdaje potvrdu da je nemoguće uraditi traženu pretragu i pacijentice upućuje da “privatno” urade potrebne analize, a potom podnesu zahtjev za refundiranje troškova.

Zahtjev za refundiranje sredstava za izvršene analize možete predati na protokol Zavoda. Uz zahtjev je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana potrebna analiza, potvrdu KCUS-a da se ista nije mogla izvršiti kod njih, originalni račun zdravstvene ustanove u kojoj je analiza izvršena, te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.

(Zavod za zdravstveno osiguranje KS)

Test na trombofiliju izuzetno je skup, a iz razgovora sa doktorima u ambulanti porodične medicine zaključujemo da javne ustanove, koje pružaju usluge primarne zdravstvene zaštite u KS, ne daju tako lako uputnice. Tek kod dokazanog rizika, ili nakon što je već nastupila neželjena posljedica, uputnice za test na trombofiliju izdaje kantonalni Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva. Zbog komplikovanih procedura i dugog čekanja, pacijentice se rijetko odlučuju za refundaciju. Inicijativa za uvrštavanje testa na trombofiliju u pretrage koje se mogu izvršiti u javnim klinikama i na račun doprinosa koje građani/ke redovno uplaćuju na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja, još uvijek nema.

Skupština Zeničko–dobojskog kantona se tek krajem prošle godine bavila pitanjem do kada će trudnice u ovom kantonu plaćati Clexane. U novembru 2017. godine, na prijedlog grupe građana/ki, Senaid Begić, zastupnik SDP-a u Skupštini ZDK podnio je inicijativu da se injekcije Clexana stave na esencijalnu listu lijekova u ovom kantonu.

Cilj je ili da se Clexane stavi na A esencijalnu listu lijekova Federalnog ministarstva zdravstva ili da kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja donesu propis kojim će se omogućiti da trudnice uz priloženi račun mogu u stopostotnom iznosu refundirati plaćeni lijek. Ustvari, ako ništa drugo, onda treba jednostavno prepisati rješenje onako kako je to riješio ZZO Kantona Sarajevo. Potrebno je samo malo dobre volje onih koji odlučuju.

(Senaid Begić, 29.11.2017.)

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog Kantona refundira samo 15 injekcija. Da će ubuduće troškovi za kupovinu Clexane injekcija i drugih heparinskih lijekova u potpunosti biti refundirani Skupština Zeničko-dobojskog kantona odlučila je početkom ove godine.

Prema posljednjim najavama, u ZDK bi uskoro trebalo početi refundiranje cijena u cijelosti, a kao razlozi kašnjenja sa realizacijom obećanog navode se tenderske procedure.

S obzirom na to da se esencijalna lista na prijedlog federalnog ministra proširila, ponovili smo tender, pa se taj proces malo odužio, ali očekujem najdalje za 20 dana da će Klexan biti dostupan trudnicama kao lijek za koji će novac biti refundiran.

(Dragoljub Brenjo, ministar zdravstva ZDK 02.04.2018.)

I Skupština Tuzlanskog kantona je nedavno jednoglasno usvojila inicijativu zastupnice Nedžade Avdić (DF) da se Clexane uvrsti na listu esencijalnih lijekova.

Ovo je veoma važno za trudnice, s obzirom na to da ih korištenje ovog lijeka, koji moraju platiti u punom iznosu, zna koštati i do 1.500 KM tokom trudnoće. To je mnogo novca i za one majke koje su zaposlene, a da ne govorimo o ranjivim kategorijama.

(Nedžada Avdić, 11.04.2018.)

Da će trudnice u Tuzlanskom kantonu uskoro dobiti pravo na refundaciju novca za lijek Clexane, juče je potvrdio i kantonalni ministar zdravstva TK, Bahrudin Hadžiefendić.

Cijene Clexane-a variraju od kantona do kantona. Prema izjavama trudnica i korisnica Clexane-a cijena ove injekcije u ZDK je 9,40 KM po komadu, u Visokom 10,80 KM, u Banovićima 11,90 KM, u Brezi 13,90 KM, itd.

Nerijetko se desi da se Clexane, spasonosni lijek koji čuva zdravlje trudnici, a njenu nerođenu bebu na životu, ordinira i do dva puta dnevno, u zavisnosti od stepena trombofilije. Ja već četiri mjeseca koristim Clexane od prvog dana ustanovljene trudnoće.

(Lana Bavčić, 01.01.2018.)

U Zapadnohercegovačkom kantonu Clexane se nalazi na bolničkoj listi lijekova.

(…) glede lijeka Clexane, obavještavamo Vas da je navedeni lijek na bolničkoj listi lijekova i na osnovu odluku povjerenstva za lijekove dostupan je besplatno pacijentima kojima je neophodan.

(Stjepan Bogut, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, 01.01.2018.)

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu lijek za trombofiliju i vensku trombozu nije na listi, a nema ni naznaka da bi se to uskoro moglo desiti.

Clexane (enoksaparin) se ne nalazi na Pozitivnoj listi lijekova u HNK-u i ne očekujemo da će uskoro biti, jer se ne nalazi niti na Federalnoj esencijalnoj listi lijekova. Navedeni lijek se nalazi na Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine.

(Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK, 01.01.2018.)

Iz navedenih primjera jasno se vidi da pacijentice, trudnice, nemaju jednaka prava u svim kantonima FBiH. Nema naznaka o tome da će se u skorije vrijeme izjednačiti praksa refundiranja troškova lijekova u FBiH, a samim tim i prava trudnica u ovom slučaju.

Za donošenje odluka o (ne)povlaštenom položaju pacijenata/ca nadležne su kantonalne skupštine i resorna ministarstva, a ako je suditi prema primjerima Zenice i Tuzle, odnosno obećanjima iz skupštinskih klupa, potrebno je samo malo dobre volje kako bi se pacjenticama olakšao put do neophodnog lijeka.

Istinomjer će pratiti realizaciju obećanja u ZDK i TK, u nadi da će i ostali kantoni slijediti njihov primjer.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!