Suprotna mišljenja Ustavnog suda i potpredsjednice Federacije BiH

Potpredsjednica Federacije BiH, Melika Mahmutbegović u septembru prošle godine podnijela je Ustavnom sudu FBiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 4. stav (5) Zakona o Poreznoj upravi FBiH koji se odnosi na imenovanja rukovodioca sektora PU, tvrdeći da ova odredba nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH i “međunarodnim pravom”. Međutim, ovu tvrdnju opovrgnuo je Ustavni sud FBiH donošenjem presude kojom je zahtjev potpredsejdnice FBiH, za proglašenje zakonske odredbe neustavnom, odbijen.

Potpredsjednica FBiH, Melika Mahmutbegović konstatovala je prošle godine da je član zakona, kojim je propisano da direktor Porezne uprave, uz saglasnost ministra, postavlja i razrješava rukovodioce sektora unutar Centralnog ureda PUFBiH, neustavan. Tako je potpredsjednica Mahmutbegović, uvjerena u svoje ispravno tumačenje zakona i ustava, 12.09.2017. godine dostavila Ustavnom sudu FBiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 4. stav (5) Zakona o Poreznoj upravi FBiH.

Uslovljavanjem davanja saglasnosti za postavljanje pomoćnika direktora PUFBiH od politički izabranog funkcionera (ministra) narušava se princip zakonitosti i političke nezavisnosti prilikom izbora i postavljenja.(…) Osporena odredba u koliziji sa Zakonom o državnoj službi, te da takvo zakonsko rješenje stavlja rukovoditelje Centralnog ureda PUFBIH i kantonalnih poreznih ureda, koji imaju status pomoćnika rukovoditelja organa državne službe u nejednak položaj i tretman u odnosu na sve druge državne službenike, odnosno pomoćnike rukovoditelja organa državne uprave FBiH, koji se biraju i postavljaju na način propisan Zakonom o državnoj službi.

(Zahtjev za ocjenu ustavnosti potpredsjednice Federacije BiH Melike Mahmutbegović, U-50/17)

Podsjećamo, konflikti i blokade federalne vlasti, a što je za posljedicu imalo neodržavanje redovnih sjednica federalne vlade i parlamenta nastali su upravo zbog nesuglasica oko imenovanja direktora porezne uprave FBiH, izvršnih direktora Razvojne banke, direktora Agencije za državnu službu, te članova nadzornih odbora RTV servisa FBiH i Uprave policije FBiH.

Kriza je nastala zbog toga jer je nenajavljeno, i bez dogovora na sjednici Vlade pokušana smjena  direktora Porezne uprave FBiH na način koji nije u skladu sa dogovorom, u skladu sa poslovnikom i u skladu sa zakonom. A vi znate da je Poreska uprava na čelu sa gospodinom Šerifom Isovićem učinila jako veliki posao, i dobrim djelom doprinijela jednoj finansijskoj stabilizaciji i Federacije i Kantona. Mislim da se radi o profesionalcu i da nije baš primjereno na takav način rješavat problem direktora porezne uprave. (…) Međutim, ovo sa Poreznom upravom, mislim da je premijer iskoristio svoje zakonsko pravo da prekine sjednicu i od prekida te sjednice ostao je jedan oblik krize, pa vidjećemo kako će se rješavat.

(Melika Mahmutbegović, 14.03.2018.)

I Vlada Federacije izjasnila se o nesuglasicama oko imenovanja direktora PU, odnosno podnesenom zahtjevu za ocjenu ustavnosti izbora direktora, i to na hitnoj sjednici, održanoj 16.10.2017. godine. Potredsjedničin zahtjev Vlada FBiH okarakterisala je kao pravno neutemeljen.

S ciljem jasnog dokazivanja pravne neutemeljenosti Zahtjeva za ocjenu ustavnosti, Vlada FBiH smatra važnim da ukaže na odredbu člana 64. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, na osnovu koje je propisano da rukovodeće državne službenike, a između ostalog i pomoćnika rukovodilaca organa uprave, postavlja rukovodilac federalnog organa uprave u skladu sa Zakonom o državnoj službi, ukoliko za rukovodioca uprave u sastavu federalnog ministarstva posebnim zakonom nije drugačije određeno. Posmatrajući pojam „organa uprave“ u kontekstu ovog člana, pomoćnike direktora Porezne uprave kao uprave u sastavu ministarstva postavlja rukovodilac federalnog organa, u ovom slučaju federalni ministar finansija i direktor Porezne uprave, ukoliko nije posebnim zakonom drugačije riješeno. Međutim, upravo je u tom kontekstu posmatrajući, posebnim zakonom tj. Zakonom o Poreznoj upravi FBiH u članu 4. stav 5. koji je predmet ocjene ustavnosti riješeno na drugačiji, ali uzajamno koherentan način po kojem direktor Porezne uprave postavlja svoje pomoćnike, uz saglasnost ministra, što je u skladu s načelima i ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o organizaciji organa uprave, kao temeljnog kada je riječ o organizaciji i načina funkcioniranja organa državne uprave u FBiH.

(Tekst izjašnjenja Vlade FBiH o zahtjevu za ocjenu ustavnosti člana 4. stav (5) Zakona o Poreznoj upravi FBiH, 16.10.2017.)

Ustavni sud FBiH, na javnoj raspravi koja je održana 24.04.2018. godine razmatrao je zahtjev za utvrđivanje ustavnosti člana 4. stava 5. Zakona o Poreznoj upravi FBiH (PUFBIH), kojom je propisano “da direktor ove uprave uz saglasnost ministra, a prema provedenoj proceduri, postavlja i razriješava rukovoditelje sektora unutar Centralnog ureda PUFBiH, odnosno rukovoditelje kantonalnih poreznih ureda.” U javno objavljenoj presudi, kojom je Ustavni sud Federacije BiH odbio zahtjev potpredsjednice FBiH, Melike Mahmutbegović između ostalog, navodi se:​Izuzetno je važan elemenat za utvrđivanje stava ovog Suda činjenica da je u osporenoj odredbi propisano da se imenovanje vrši primjenom glave 4. Zakona o državnoj službi. To ukazuje da nije ostavljeno na volju bilo kom pojedincu, direktoru ili ministru da arbitražno i proizvoljno postupa, nego sukladno s navedenim odredbama poglavlja 4, koje, između ostalog, propisuje procedure prijema javnog natječaja. Ovim su sve službe učinjene zakonski dostupnim i obezbjeđena je transparentnost u procesu izbora i imenovanja svim građanima, koji zadovoljavaju propisane opšte i posebne uvjete za zaposlenje na konkretnu poziciju u državnoj službi. Stoga ne stoji argumentacija podnosioca zahtjeva da se ovakvim osporenim zakonskim rješenjima krše međunarodno-pravna dokumenta i standardi na koje se pozivao, kao ni ustavne odredbe o jednakoj dostupnosti javnim službama.

(Odluka Ustavnog suda FBiH, 14.05.2018.)

Pravni zastupnik potpredsjednice Mahmutbegović, Nedim Ademović iako nezadovoljan presudom smatra da se odluka suda treba poštovati.

Smatramo da je argumentacija zanemarila ovaj politički sukob, pošto smo iznijeli stav da prvi put u FBiH je izašlo na vidjelo da politički utjecaj na državnu upravu u okviru Porezne uprave je prisutan, te da je po prvi put došlo do pokušaja da se izvrši depolitizacija. Međutim, Ustavni sud nije uvažio našu argumentaciju, previše je stavljen naglasak na personalni sukob između vodećih ljudi Poreske uprave i politički izabrane Vlade FBiH i resornog ministarstva. Smatramo da se ne radi o političkom sukobu privatne prirode, već da se radi o refleksiji primjene pravne norme koja omogućava u nedozvoljenoj mjeri politički utjecaj na rad Porezne uprave koja, bez obzira na svoj značaj, mora biti svedena na minimalan nivo.

(Nedim Ademović, 14.05.2018.)

Shodno odluci Ustavnog suda FBiH, kao jedine mjerodavne instance da potvrdi ili demantuje navode potpredsjednice Mahmutbegović o tome da je član 4. (5) Zakona o Poreznoj upravi FBiH (ne)ustavan, potpredsjednici Federacije dajemo ocjenu neistina za tvrdnje da se Zakonom o PUFBiH krše međunarodno-pravna dokumenta i ustavne odredbe.

 

(Istinomjer.ba)

Ujedinjenje “ljevice”-nova inicijativa, stare slabosti

Odluke najvećih stranačkih organa, kako SDP-a BiH tako i DF-a, da se krene u ujedinjenje “ljevice” u BiH davno su...

Na čekanju izgradnja novog poslovnog objekta na mjestu stare pijace u Švrakinom selu

Nakon usvajanja novog Zakona o prostornom uređenju, Opštinska služba za inspekcijske poslove donijela je rješenje o uklanjanju devastiranog objekta stare pijace u Švrakinom selu, te je polovinom...Početkom juna nova rukovodstva oba doma Parlamenta Federacije BiH?

Nakon što su 17.05.2019. godine predsjednici SDA, DF-a i SBB-a potpisali izjavu u vezi zajedničkog djelovanja na državnom i federalnom nivou, jedan od potpredsjednika SDA i minisar raseljenih osoba i...