Sud BiH, SIPA, Tužilaštvo BiH i OS BiH osnovani su u skladu sa Ustavom BiH

Institucije koje Dodik navodi poput Suda Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) te Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, osnovane su i uspostavljene u skladu sa Ustavom BiH, a zakonski okvir za njihovo osnivanje i uspostavljanje donesen je od strane oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Nakon što je u jednom od svojih nedavnih intervjua “konstatovao da je BiH vježbalište o izgradnji države i državnih sistema i zemlja u kojoj je Ustav bitno narušen od visokih predstavnika”, predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik je pored ostalog dodao:

Na dnevni red će doći odredba Ustava u kojoj se kaže da BiH ima ovlaštenja koja su joj izričito data Ustavom, dok je sve ostalo dato entitetima. BiH po tome ne može imati Sud i Tužilaštvo, jer to nije izričito dato, kao ni Agenciju za istrage i zaštitu ili Oružane snage.

Milorad Dodik, 04.01.2019.

Član 3. (Pravni poredak i nadležnosti institucija) Ustava BiH između ostalog kaže da “sve vladine funkcije i ovlaštenja koja nisu ovim Ustavom izričito povjerena institucijama Bosne i Hercegovine pripadaju entitetima”.  

Međutim, institucije koje Dodik navodi poput Suda Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) te Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, osnovane su i uspostavljene u skladu sa Ustavom BiH, a zakonski okvir za njihovo osnivanje i uspostavljanje usvojen je od strane oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Tako su na osnovu člana IV.4. a)  Ustava Bosne i Hercegovine, te ovlaštenja Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, od strane pomenutog zakonodavnog tijela usvojeni zakoni na osnovu kojih su osnovani Sud BiH (Zakon o Sudu BiH), Tužilaštvo BiH (Zakon o Tužilaštvu BiH), te Državna agencija za istrage i zaštitu (Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu).

Podsjećamo, član IV.4. a) Ustava BiH daje nadležnost Parlamentarnoj skupštini BiH za “donošenje zakona koji su potrebni za provođenje odluka Predsjedništva BiH ili za vršenje funkcija Skupštine po ovom Ustavu”.

Osim na član IV.4. a) Ustava BiH, Zakon o odbrani BiH kojim su uspostavljene Oružane snage BiH, Parlamentarna skupština BiH usvojila je pozivajući se i na član III. 5. a) Ustava BiH (Dodatne nadležnosti), koji kaže da će “Bosna i Hercegovina preuzeti nadležnost u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta; stvarima koje su predviđene u Aneksima 5 – 8 Opšteg okvirnog sporazuma; ili koje su potrebne za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, u skladu sa podjelom nadležnosti među institucijama Bosne i Hercegovine. Dodatne institucije mogu biti uspostavljene prema potrebi za vršenje ovih nadležnosti.”

U svom nastavku, isti član kaže i da će “u periodu od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Ustava, entiteti početi pregovore s ciljem uključivanja i drugih pitanja u nadležnost institucija Bosne i Hercegovine, uključujući korištenje izvora energije, i zajedničke privredne projekte”.

Obzirom da su Sud BiH, Tužilaštvo BiH, Agencija za istrage i zaštitu, te Oružane snage BiH osnovane i uspostavljene u skladu sa Ustavom BiH i ovlaštenjima koje ima Parlamentarna skupština BiH, izjavu Milorada Dodika da BiH ne može imati pomenute institucije i agencije jer “to nije izričito dato”, Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitanja vezana za granicu između BiH i Republike Srbije i dalje bez odgovora

Problem oko demarkacije postojeće međudržavne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije proteklih je dana...

Rekonstrukcija puta Lukavica – Pale biće okončana u roku od 180 dana?

Obnova puta Lukavica - Pale i mosta prema Jahorini najavljena je početkom ove godine kada je JP Putevi Republike Srpske objavilo poziv za izvođača radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji...


Vitez bi uskoro mogao dobiti most na rijeci Lašvi

Kada je tokom prošle godine najavljeno da će se Općina Vitez pretvoriti “u veliko gradilište”, kao jedan od najznačajnijih projekata izdvojena je izgradnja mosta na rijeci Lašvi na koji se čeka skoro...