Ispunjeno

Studenti generacije dobili priliku za posao u javnim institucijama

Premijer Vlade Republike Srpske Radovan Višković je prije nešto manje od dvije godine obećao studentima generacije Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu obezbijediti “posao pripravnika u Vladinim institucijama i javnim preduzećima u Republici Srpskoj”.

Višković je tom prilikom istakao da takva odluka nije trenutna, već je plan da iz svake generacije 34 najboljih studentica i studenata dobije zaposlenje u javnim institucijama.

Ovi ljudi koji su danas ovdje, oni su dobili posao pripravnika u vladinim institucijama, u javnim preduzećima Republike Srpske. Ovo nije nešto što je populistički, što će biti danas, pa nema više. Kada sam predočio na sjednici Vlade takvu jednu inicijativu, onda sam čuo dosta odgovora kako to ne može, kako treba konkurs, javni poziv itd. A onda, kad je naređeno da se istraži mogućnost, onda se ta mogućnost našla, pa smo odlukom Vlade ovoj djeci omogućili da nastave svoj životni, a nadam se i stručni put.

Radovan Višković, 28. 3. 2019.

Da bi se moglo pristupiti realizaciji obećanog, Vlada RS-a ovu Viškovićevu odluku trebala je “pretočiti u zakonsko rješenje kako bi studenti generacija svake godine našli zaposlenje u državnim institucijama”.

Odluka o stručnom osposobljavanju najboljih studenata Republike Srpske objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske, 2. 4. 2019. godine, a u Odluci se navodi kako se svi republički organi uprave, javna preduzeća i javne ustanove zadužuju “da u skladu sa svojim djelatnostima i potrebnim stručnim kadrom obezbijede stručno osposobljavanje studentima”.

Vlada Republike Srpske je i u 2020. omogućila stručno osposobljavanje u republičkim organima uprave za studente generacije sa dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, te je na 83. sjednici, održanoj 6. 8. 2020, usvojila Informaciju o stručnom osposobljavanju najboljih studenata Republike Srpske.

Projekat zapošljavanja najboljih studenata, koji se realizuje od prošle godine, pokazao je odlične rezultate i mnogi od studenata su završili pripravnički staž u organima javne uprave i stekli neophodno radno iskustvo koje im je potrebno za zaposlenje.

Vlada Republike Srpske, 6. 8. 2020.

Uzimajući u obzir da je Odluka o stručnom osposobljavanju najboljih studenata Republike Srpske objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske u aprilu 2019. godine, te imajući u vidu da je Vlada RS-a i u 2020. godini omogućila stručno osposobljavanje najboljih studenata, Istinomjer obećanju Radovana Viškovića daje ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!