Neistina

Šta premijer Višković (ne) zna o ukupnom dugu Federacije BiH?

Prilikom TV gostovanja na RTRS-u premijer Republike Srpske Radovan Višković nespretno je pokušao da “objasni” zašto se iznos ukupnog duga u Federaciji BiH ne može porediti s iznosom ukupnog duga u Republici Srpskoj.

Screenshot: RTRS

Premijer Republike Srpske Radovan Višković gostovao je 24. januara 2024. u emisiji “Telering”, a jedna od neizostavnih tema emisije bila je i stanje duga Republike Srpske.

Na konstataciju da je Federacija BiH zadužena 6,4 milijarde KM, a RS 6,23 milijarde KM te da je Republika Srpska više zadužena, voditelj emisije je od premijera zatražio da mu “pojasni” zašto je to tako.

Višković se nije složio s konstatacijom da je RS više zadužen, ističući da se dug kantona ne ubraja u ukupni dug Federacije BiH.

Apsolutno nije tačno. U Federaciji, mislim čak da nije tačan taj podatak. (Misliš da je veći?) Nije mislim, nego znam, zato što u to nisu uračunati kantoni. Prema tome, sama organizacija Federacije je drugačija, drastično drugačija. Komplikovanija nego što je Republika Srpska (…)

Đaković: Dobro, to mi je jasno. Ovo mi pojasni, ove iznose pojasni.

Višković: Ja samo govorim, nije uporedivo to sad kad govorite. Ne može se da uporedi.

Radovan Višković, 24.1.2024.

Istinomjer je u nekoliko navrata pisao o zaduženosti entiteta.

Prema posljednjim podacima o dugu za treći kvartal 2023. godine koje objavljuje državno Ministarstvo finansija te procjenama broja stanovnika entitetskih zavoda za statistiku, Republika Srpska značajno je zaduženija od Federacije BiH po glavi stanovnika.

Međutim, Višković tvrdi da nije moguće porediti ove rezultate jer u podacima iz Federacije BiH nisu ubrojana zaduženja kantona. Da to nije istina, jasno je iz javno dostupnih dokumenata.

Ukupni dug Federacije BiH sastoji se od dugova Federacije BiH, kantona, gradova, općina i javnih poduzeća, i ti podaci sačinjavaju Informaciju o unutrašnjem i vanjskom dugu FBiH.

Posljednja dostupna informacija je ona za 2022. godinu, a u grafici ispod prikazano je kretanje visine duga spomenutih nivoa od 2015. do 2022. godine, kada je ukupan dug iznosio 6.475 miliona KM.

Čini se da dugogodišnji premijer RS ne zna šta čini strukturu duga Federacije BiH, odnosno da smatra da se dug kantona vodi na poseban način i da ne ulazi u podatke kojim se računa ukupni dug samog entiteta, a na kraju i države Bosne i Hercegovine.

 

Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2022. godine (u mil. KM)

Zbog svega navedenog, tvrdnju Radovana Viškovića da podaci o dugu RS i FBiH ne mogu biti poređeni jer nedostaju podaci o dugu kantona ocjenjujemo neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Napomena 8.2.2024.

Istinomjer je prije objave analize obavijestio kabinet premijera RS Radovana Viškovića o ocjeni koju je dobila njegova tvrdnja. Iz kabineta premijera RS dobili smo odgovor u kojem je ponovljena tvrdnja, a koju je demantovalo Federalno ministarstvo finansija. Odgovor iz kabineta u cjelosti možete pročitati na ovom linku.

Pitajte Istinomjer!