Sačinjen prednacrt zakona koji podrazumijeva uspostavu rezervnog sastava policije FBiH

Zakon koji podrazumijeva uspostavu rezervnog sastava Federalne policije upućen je u zakonsku proceduru.

Pitajte Istinomjer!