Analize

Rudari u BiH u “jamama” uskostranačkih i privatnih interesa

Rudarski posao, ili “hljeb sa sedam kora” sam je po sebi težak. Kada se tome doda da je u Bosni i Hercegovini i položaj radnika u ovoj industriji nezadovoljavajući, plate neredovne, uz loše uslove rada i konstatntnu neizvjesnost u smislu zadržavanja radnog mjesta, slika o statusu rudara u našoj zemlji postaje potpuna.

Odnos nadležnih institucija u BiH spram ove veoma važne industrijske grane daleko je od odgovornog. Da stvari tako stoje između ostalog potvrdilo se i u septembru 2019. godine nakon što je Porezna uprava Federacije BiH blokirala račune Rudnika mrkog uglja Zenica te Rudnika Breza zbog dugovanja 210 miliona KM po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa, o čemu je Istinomjer imao priliku pisati.

Tako su i u 2020. godini rudari u BiH u nekoliko navrata bili prisiljeni da se putem obustava rada bore za svoja prava.

Jedan od primjera je obustava rada u pogonu “Stara jama” i u jami “Raspotočje” koji posluju u okviru Rudnika mrkog uglja (RMU) Zenica, aprila 2020. godine, a nakon što je za mjesec mart 2020. godine uplaćeno u prosjeku za 200 KM manje po rudaru.

Predsjednik Sindikata Rudnici mrkog uglja Zenica, Nijaz Vardo tada je saopštio:

Kada je u pitanju razgovor Uprave društva sa radnicima koji je održan sinoć, radnici su imali jedan zahtjev, a to je da se ispoštuje plata koja je do sada isplaćivana. Rudari su sve ispunili u proizvodnji. Poslije svega toga, na kraju dobijamo 200 maraka manju platu. Oni neće početi raditi sve dok se ne isplate plate koje su do sada isplaćivane. Bili smo sa Upravom, oni ništa nisu promijenili, nisu povukli odluku. Imamo podršku sindikata FBiH (…) Napravili su odluku 9. aprila, jutros su je nama tek poslali. Kad su rudari očekivali neko povećanje, koliko-toliko, nama su dali manje plate.

Nijaz Vardo, 14. april 2020.

Podsjećamo, Vlada FBiH dala je saglasnost, te je 27. februara ove godine potpisan novi Kolektivni ugovor za djelatnost rudarstva u FBiH na osnovu kojeg je rudarima odobreno povećanje minimalne satnice sa tadašnjih 2,50 KM na 2,70 KM. Nakon potpisivanja ugovora ministar Nermin Džindić je izjavio :

Tražili smo model koji će biti prihvatljiv za obje strane. U suštini, ovaj kolektivni ugovor treba da obezbijedi siguran i stabilan rad svih rudnika u Federaciji BiH, a s druge strane da se kroz kvalitetan plan prestrukturiranja, što nam slijedi u naredne dvije godine, obezbijedi da imamo dovoljan broj rudara, da imamo dovoljnu količinu uglja za nove termo blokove. S druge strane, da broj režijskog osoblja smanjimo na optimalni minimum.

Nermin Džindić, 27. februar 2020.

Tadašnji direktor RMU Zenica, Edin Pašić odbacio je tvrdnje da je u RMU Zenica došlo do smanjenja plaća:

U RMU Zenica je plaća za mjesec mart isplaćena u skladu sa novim Kolektivnim ugovorom. Minimalna satnica je sa 2,5 KM porasla na 2,7 KM. Dakle, došlo je do povećanja, a ne smanjenja plaća. Međutim, za mjesec mart 2020. godine nisu isplaćeni stimulativni dodaci na plaću, koji se mogu, a ne moraju isplatiti. Predmetni stimulativni dodaci na plaću su u proteklom periodu nekada isplaćivani u punom iznosu a nekada su umanjivani. Zbog veoma teškog i složenog finansijskog stanja u RMU Zenica, Uprava je donijela odluku da se plaća isplaćuje u skladu sa novim Kolektivnim ugovorom bez stimulativnih dodataka.

Edin Pašić, 16. april 2020.

Pašić je tada dodao da su “zbog teškog finasijskog stanja u RMU Zenica i otežanog poslovanja zbog velikih dugovanja prema dobavljačima i duga na ime doprinosa, izostali stimulativni dodaci na platu, optuživši rudare za kršenje ugovora i zakona:

Ovakvo ponašanje radnika je u suprotnosti, ne samo sa ugovorom o radu, već i Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu. Uprava RMU Zenica je 15.04.2020. godine, putem obavještenja na oglasnim pločama Rudnika, pozvala sve radnike da u skladu sa rasporedom rada dolaze i obavljaju svoje radne zadatke, te ih upozorila da će nedolazak na posao biti sankcionisan i da neće biti plaćen. Uprava će uskoro izdati naređenje da upravnici pogona i rukovodioci radnih jedinica i službi izvrše prozivku i raspored radnika, te će se u slučaju neodziva i odbijanja naređenja istim evidentirati izostanak s posla, što prestavlja povredu radne obaveze i za što će snositi propisane sankcije.

Edin Pašić, 16. april 2020.

Sastanak tadašnje uprave RMU Zenica i Sindikata ovog preduzeća, nakon kojeg su rudari nastavili sa radom, održan je 16. 4. 2020. godine čime je okončana ova epizoda borbe rudara za svoja osnovna prava.

“U upravi nam je rečeno da na računu nema para i da je to bio razlog umanjenih plata”, izjavio je nakon sastanka predsjednik Sindikata RMU Zenica, Nijaz Vardo dodajući da je zauzet i zajednički stav da se pristupi izradi novog pravilnika o platama u koji će biti uvrštena kategorija rada pod otežanim uslovima.

Tim izmjenama ukinuće se kategorija stimulacije koja će nas zakopati.

Nijaz Vardo, 16. april 2020.

Da su zenički rudari “zakopani” problemima koje je u prvom redu prouzrokovao neodgovoran odnos nadležnih, pokazalo se i polovinom jula 2020. godine nakon kašnjenja teško zarađenih rudarskih plata, te su rudari ponovo putem obustave rada bili prisiljeni da traže ono što im po zakonu pripada.

Naime, iako su rudari tada trebali, u skladu sa Kolektivnim ugovorom svoj zarađeni novac dobiti do 15. u mjesecu, to se nije desilo, kao što do tog datuma nisu bili dobili ni obavijest kada bi plate mogle biti isplaćene, te su istog dana u poslijepodnevnim satima obustavili rad u jamama “Raspotočje” i “Stara jama”.

“Dobili smo obećanje da će nam plate biti isplaćene danas ili sutra”, izjavio je tom prilikom Vardo dodavši na kraju da su pristali da se vrate na posao i “obnove proizvodni proces”.

Na kraju, junske plate su uz kašnjenje isplaćene ali su, na zahtjev rudara, direktor Pašić, tehnički direktor Fahrudin Kokić i izvršni direktor za finansije Dragan Peranović podnijeli neopozive ostavke.

Uprava je podnijela ostavku na zahtjev radnika, koji su to zahtijevali na zboru u subotu, kada su se i vratili na posao poslije trodnevne obustave rada. Sindikat nije tražio ostavku Uprave. Rudari su na tom zboru zahtijevali, osim ostavke Uprave, da novo rukovodstvo, a koje bi uskoro trebalo imenovati vladajuće društvo JP Elektroprivreda BiH, pristupi i korekciji Pravilnika o plaćama.

Nijaz Vardo, 21. juli 2020.

Identičan problem, kašnjenje junske plate, imali su i rudari Rudnika mrkog uglja (RMU) Kreka Tuzla, nakon čega je 1700 rudara obustavilo proizvodnu odlučivši se tom prilikom, kako je rečeno, da “isključivo rade na obezbjeđenju objekata i poštivanju mjera zaštite na radu, uključujući i one vezane za pandemiju koronavirusa”.

Rudari RMU Kreka Tuzla dobili su tada “čvrstu garanciju Elektroprivrede BiH da će od 20. jula biti operativna sredstva za deblokadu računa i isplatu junskih plata”.

Kako je tom prilikom navedeno, “vjerujući u datu garanciju” rudari su prekinuli štrajk i vratili se na posao.

I umjesto da se nadležne instiucije u našoj zemlji ozbiljno pozabave poboljšanjem uslova rada rudara, uključujući prije svega zaštitu na radu, rudari se moraju boriti da na vrijeme i u punom iznosu dobiju ono što u veoma lošim uslovima i zarade.

Uprave dolaze i odlaze, ali pozitivne promjene se ne naziru. Naprotiv, rudari Bosne i Hercegovine i dalje se “zakopavaju” sve dublje u “jame” koje su iskopale neodgovorne politike vođene uskostranačkim i privatnim interesima.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!