Istina

RS: Resorno ministarstvo ćuti o povećanju cijena goriva

Ovih dana smo svjedoci rasta cijena nafte i naftnih derivata, a što je jedna od posljedica usvajanje seta zakona o akcizama i primjene istog. Kompanije u BiH samovoljno su odlučile povećati cijene goriva. Tako prema novim cjenovnicima, u RS dizel euro 5 na benzinskim pumpama košta 2,09 KM, bezolovni benzin 2,08 KM, a plin 1,10 KM po litri.

Komentirajući ovo poskupljenje, Miroslav Brčkalo, poslanik u NSRS (PDP) rekao je da prilikom formiranja novih cijena resorno ministarstvo i inspektorat nisu ispunili svoje zakonom propisane obaveze:

Gorivo poskupilo preko 30 feninga po litri a Ministarstvo trgovine i Inspektorat ćute, iako su morali djelovati po Zakonu o regulisanju cijena!

(Miroslav Brčkalo, 07.02.2018.)

Ove navode Brčkala, da je Ministarstvo trgovine i turizma RS moralo prema Zakonu “odreagovati” i podzeti određene korake, potvrđuje Zakon o regulisanju cijena Republike Srpske.

Naime, član 5. Zakona propisuje da:

(1) Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove u oblasti kontrole cijena koji se odnose na:a) praćenje i analiziranje kretanja cijena pojedinih proizvoda i usluga na domaćem i svjetskom tržištu i njihov uticaj na stabilnost tržišta i cijena, kao i na životni standard stanovništva,b) analiziranje djelovanja mjera ekonomske politike na nivo cijena, odnose cijena i snabdjevenost tržišta,v) predlaganje mjera ekonomske politike za održavanje stabilnosti tržišta i cijena,g) učestvovanje u postupku utvrđivanja kriterijuma, odnosno elemenata za formiranje cijena i nivoa cijena proizvoda i usluga čiji je način formiranja utvrđen posebnim propisom id) praćenje opšteg nivoa cijena.

(2) U vršenju kontrole cijena u slučaju značajnih poremećaja na tržištu Ministarstvo predlaže Vladi Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) donošenje mjera neposredne kontrole cijena radi zaštite životnog standarda stanovništva.

Evidentno je da resorno ministarstvo nije iskoristilo zakonom date ovlasti kako bi se cijene “držale pod kontrolom”, te da su distributeri naftnih derivata formirali cijene kako im je volja.

Lančanom reakcijom očekuje se i novi talas poskupljenja osnovnih životnih namirnica i troškova života.

Dakle, resorno ministarstvo nije ispunilo svoju zadaću. Nisu donesene nikakve mjere, posebni propisi niti bilo šta na osnovu čega bi se moglo vršiti praćenje općeg nivoa cijena. S tim u vezi ni republički Inspektorat ništa ne poduzima, a obaveza i nadležnost Inspektorata je da vrši nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa. Miroslav Brčkalo, za svoju izjavu da su Ministarstvo i Inspektorat morali reagovati po pitanju uspostavljanja cijena i kontrole istih, od Istinomjera dobija ocjenu istinito.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!