Ispunjeno sa zakašnjenjem

RS: Podnošenje svih poreskih prijava omogućeno elektronskim putem

Prilikom predstavljanja rezultata rada u prvom kvartalu 2019. godine, iz Poreske uprave Republike Srpske (PURS), između ostalog, najavljeno je da će u narednom periodu biti omogućeno “podnošenje svih poreskih prijava elektronskim putem”.

Opredjeljenje Poreske uprave Republike Srpske za naredni period je da omogući podnošenje svih poreskih prijava elektronskim putem.

Poreska uprava RS, Saopćenje, 24. april 2019.

Podsjećamo, od početka 2019. godine omogućeno je elektronsko podnošenje više poreskih prijava. Tako je početkom ove godine uvedena mogućnost elektronskog podnošenja tri poreske prijave, i to za posebnu republičku taksu, komunalnu taksu i boravišnu taksu. U rad je puštena i usluga elektronskog dostavljanja računa /eRačuna/ za porez na nepokretnosti poreskim obveznicima, a omogućeno je i elektronsko podnošenje mjesečne prijave poreza po odbitku – 1002.

Kako je navedeno u saopćenju Poreske uprave RS, 10. jula 2019. predstavljena je i nova mogućnost – elektronsko podnošenje prijava za registraciju u Јedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, kao i poreske prijave za ostale naknade.

Ova nova usluga uvedena je prije nekoliko dana i njeno korištenje je omogućeno putem internet stranice Poreske uprave Republike Srpske-Elektronske usluge. Poreska uprava će nastojati da iskoristi brz razvoj informacionih tehnologija da ostvari svoje ciljeve u pogledu elektronskih usluga i smanji troškove ispunjenja poreskih obaveza poreskim obveznicima, te da smanji troškove poslovanja, kao i da poresku administraciju učini što efikasnijom.

Poreska uprava RS, Saopćenje, 10. juli 2019.

Iz PURS su naveli da je naredni cilj “završetak razvoja funkcionalnosti e-sandučeta”, zatim “omogućavanje podnošenja elektronske prijave za porez na dohodak” kao i “konstantno ispitivanje potrebe poreskih obveznika kako bi kreirali nove elektronske usluge”.

Ovo je veliko olakšanje za sve poslodavce i porezne obveznike u Republici Srpskoj jer ne moraju dolaziti u Poresku upravu i mogu ispoštovati sve zakonske odredbe u dijelu registracije obveznika doprinosa. Isto tako, Poreska uprava je proširila i obuhvat poreskih prijava koje se podnose elektronskim putem na poresku prijavu za ostale naknade za korištenje prirodnih dobara, za šume, protupožarnu uslugu. (…) Već smo za veći dio usluga uveli mogućnost elektronskog podnošenja prijava. Jedino se ne mogu podnositi elektronske prijave za porez na dohodak, i mi očekujemo u skorašnje vrijeme da će i to biti realizovano.

Persa Pajić, pomoćnica direktora PURS, 10. juli 2019.

Godinu dana nakon što je inicijalno najavljeno, 30. aprila 2020. godine Poreska uprava RS je omogućila elektronsko podnošenje svih poreskih prijava iz svoje nadležnosti. Kako se navodi u saopštenju Poreske uprave RS, od aprila je moguće elektronski podnijeti Akontacije poreza na dohodak i Godišnju poresku prijavu za porez na dohodak.

Dakle, poreski obveznici u RS koji su registrovani za elektronske usluge Poreske uprave RS od sada mogu elektronskim putem podnositi sve poreske prijave i to: 1002-Mjesečna prijava poreza po odbitku, 1101 -Godišnja poreska prijava za porez na dobit, 1104 – Akontacija poreza na dobit, GPO 11 Godišnja prijava poreza po odbitku, PKT – Godišnja prijava kontrolisanih transakcija, KT-Poreska prijava za komunalnu taksu, PP-ON Poreska prijava za ostale naknade, GRT-Poreska prijava za posebnu republičku taksu i BT-Prijava za boravišnu taksu. Omogućeno je i elektronsko podnošenje Poreske prijave za malog preduzetnika, Obrazac 1007, Akontacija poreza na dohodak, Obrazac 1008 i Godišnje poreske prijave za porez na dohodak.

Poreska uprava RS, Saopćenje, 30. april 2020.

S obzirom na to da je Poreska uprava RS u julu 2019. godine najavila skoro uvođenje elektronskog podnošenja poreskih prijava na dohodak, Istinomjer će obećanje ove institucije ocijeniti ispunjeno sa zakašnjenjem.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!