Ispunjeno

RS: Počelo kažnjavanje poslodavaca koji plate isplaćuju “u kovertama”

Početkom septembra ove godine Poreska uprava Republike Srpske (PURS) je najavila da će uskoro “započeti pojačane kontrole širom Republike Srpske sa ciljem otkrivanja onih poreskih obveznika koji isplaćuju dio plate u gotovom novcu, odnosno u koverti”.

Naime, primjetno je da se, i pored činjenice da je Vlada RS Zakonom o podsticajima u privredi RS omogućila povrat dijela doprinosa, određeni broj poreskih obveznika ne pridržava zakonskih propisa, te da isplaćuje dio plate u koverti, a radnika prijavljuje na minimalni iznos plate čime čini utaju poreza i doprinosa. S tim u vezi, poseban akcenat u ovim kontrolama biće stavljen na one poreske obveznike koji prijavljuju radnike na minimalan iznos plate, te će se vršiti analiza odnosa dobiti određenog poreskog obveznika i broja prijavljenih radnika na minimalnu platu (…) Ova akcija pojačanih kontrola je nastavak aktivnosti Poreske uprave RS na suzbijanju sive ekonomije i sprečavanju poreskih obveznika da rade nelegalno, da vrše utaju poreza i doprinosa i budu nelojalna konkurencija onim poreskim obveznicima koji posluju legalno.

Poreska uprava RS, 03.09.2019.

Ovih dana, kako je saopćeno, Poreska uprava Republike Srpske vrši pojačane kontrole i kažnjava poslodavce “koji radnike prijavljuju na minimalnu platu a ostatak isplaćuju u kovertama”, a evidentiranim dužnicima naloženo je i “plaćanje poreza i doprinosa od oko 785 hiljada KM”. U 140 terenskih kontrola utvrđene su “brojne nepravilnosti kod obračuna doprinosa na lična primanja i naloženo plaćanje dodatnih doprinosa sa kamatama u iznosu od 584.892 KM”. Također, po osnovu poreza na lična primanja “kontrolisalni poreski obveznici moraju uplatiti u Budžet RS 200.271 KM”.

S tim u vezi, poseban akcenat u ovim kontrolama je stavljen na one poreske obveznike koji prijavljuju radnike na minimalan iznos plate, ali se vrši i analiza odnosa dobiti određenog poreskog obveznika i broja prijavljenih radnika na minimalnu platu.

Nikola Salapura, portpalor PURS, 16.10.2019.

Obzirom da su proteklih sedmica intenzivirane kontrole i kažnjavanje poslodavaca, Poreska uprava RS za svoje obećanje iz septembra ove godine od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!