Analize

RS (ni)je bolji dio BiH

Predsjednik Republike Srpske je po ko zna koji put ustvrdio da je Republika Srpska u dobroj situaciji, te da se pod njegovim i vodstvom njegove stranke standard života drastično poboljšao. Poseban ostvrt napravio je na Federaciju BiH izjavivši da je Republika Srpska mnogo bolji dio BiH.

Rezultati su vidljivi: rast ekonomije za tri odsto, koji je najveći u regionu, očuvanje plata i penzija, nivoa zaposlenosti, povećanje nivoa proizvodnje. Tu su i mnoge investicije, od gradnje auto-puteva, bolnica, rekonstrukcije škola, izgradnje vrtića, brojnih infrastrukturnih projekata…naveo je Dodik.

On je naglasio da je na taj način Vlada ojačala politički okvir za RS koja se prepoznaje kao stabilna i jedina samoodrživa zajednica u BiH, dodavši da je RS stabilna i u bezbjednosnom smislu.

Ne kažem da nema elemenata koji bi mogli da budu bolji. Ali, nismo mi jedini gdje može biti bolje. Može bolje i u Americi. BiH se, mislim na državnu zajednicu, ne može porediti sa RS-om. BiH je u rasulu. Ona je imaginacija koju su napravili stranci da bi se ovdje zabavljali našim problemima. Vidimo i šta se dešava u Federaciji, koja nikada nije uspjela da profunkcioniše. Јednostavno, RS je bolji dio BiH, to niko ne može da ospori.

(Milorad Dodik, 04.05.2017.)

Pogledajmo, dakle, kako stoje stvari kada su u pitanju ova dva entiteta, te provjerimo tačnost izjava koje je iznio Milorad Dodik.

Kada je u pitanju rast ekonomije, to se najbolje može izmjeriti kroz rast BDP-a. Republika Srpska, kako je primijetio Milorad Dodik, u posljednjih godinu dana zaista bilježi rast BDP-a. Prema dostupnim podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske BDP ovog entiteta je tokom cijele 2016. godine bilježio rast i to: 2,5% u prvom tromjesečju, 2% u drugom tromjesečju, 3,40% u trećem tromjesečju, a godinu je završio sa rastom od 3,6% u posljednjem tromjesečju 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine.

Dakle, jasno je da ekonomija Republike Srpske raste, no pogledajmo kakvo je stanje sa ekonomijom Federacije BiH u istom periodu.

U prvom tromjesečju 2016. godine BDP Federacije BiH je narastao za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje 2015. godine, u drugom za 2,3%, u trećem za 2,5%, a Federacija BiH je u posljednjem tromjesečju 2016. godine zabilježila rast od 3,3% u odnosu na isti period 2015. godine.

Iz ovih podataka se dakle može zaključiti da je ekonomija Republike Srpske rasla neznatno brže od ekonomije Federacije Bosne i Hercegovine tokom 2016. godine. Međutim, ukoliko želimo da dobijemo potpuniju sliku kada su u pitanju ekonomija i jednog i drugog entiteta, trebali bismo uključiti još neke parametre. Prije svega, treba pogledati koliki je BDP po glavi stanovnika (per capita).

Prema posljednjim dostupnim podacima koji se nalaze na web sajtu Investiciono-razvojne banke RS-a za 2015. godinu, BDP per capita u Bosni i Hercegovini je iznosio 7.473 KM. Kada su u pitanju entiteti BDP per capita u Republici Srpskoj je iznosio 6.463 KM, što je, dakle ispod prosjeka BiH, dok je BDP per capia u Federaciji BiH iznosio 8.010 KM, više od 1.500 KM više nego u Republici Srpskoj. Treba napomenuti i da je BDP per capita i u RS-u i u FBiH nekoliko puta niži od prosjeka Europske unije (56.132 KM) i 2 ili 3 puta niži nego u susjednoj Hrvatskoj (19.920 KM).

Kada govorimo o ekonomijama entiteta, svakako da ne smijemo zanemariti količinu zaduženosti i jednog i drugog entiteta. Posljednji uporedivi podaci, iz juna 2016. godine, pokazuju da je zaduženost po stanovniku/ci u FBiH iznosila 2.396 KM, dok je u RS bila čak 81% veća, sa 4.328 KM po osobi. Dakle, ni ovaj pokazatelj ne govori u prilog dobrom stanju ekonomije u RS-u, kao ni činjenica da Republika Srpska po osnovu indirektnih poreza u budžet BiH uplaćuje mnogo manje od Federacije BiH (3,3 milijarde prema 1,56 milijardi).

Stoga, kada je u pitanju generalno stanje ekonomije, ne može se reći da je Republika Srpska bolji dio BiH kao što je ustvrdio Dodik.

No, BDP i slični podaci jako malo znače običnim građanima. Ono što je mnogo bitnije za život „običnih“ ljudi su svakako zaposlenost, penzije i plaće.

Ovdje treba napomenuti i da, kada je u pitanju zaposlenost u Federaciji BiH postoje različiti podaci, te da će se za potrebe teksta koristiti zvanični podaci zavoda za statistiku, zbog usklađene metodologije.

Prema posljednjim dostupnom izvještaju RZS-a, prosjek broja zaposlenih osoba u RS-u za 2016. godinu je iznosio 253.306 osoba. U isto vrijeme, ovaj broj je u Federaciji BiH iznosio 457.974 osobe. No, budući da Federacija BiH ima značajno veći broj stanovnika, ovi brojevi sami po sebi ne govore mnogo. No, ako se pogleda Anketa o radnoj snazi 2016. godine, koju u saradnji sa entitetskim zavodima, provodi državna Agencija za statistiku, stopa zaposlenosti u Federaciji BiH iznosi 30,2%, a u republici Srpskoj 35,2%. Kada je u pitanju stopa nezaposlenosti, ona u Federaciji BiH iznosi 25,6% a u Republici Srpskoj 24,8%. Ono što je svakako zabrinjavajući podatak za oba entiteta jesu niske stope aktivnosti stanovništva, koje iznose 41% za Federaciju i 47% za Republiku Srpsku. Dakle, u oblasti zaposlenosti stanovništva, Republika Srpska stoji malo bolje od Federacije BiH.

Ako se govori o prosječnim platama zaposlenih osoba, situacija je sljedeća. Prema podacima za februar 2017. godine, prosječna neto plata u Republici Srpskoj iznosila je 848 KM, a prosječna bruto plata je iznosila 1.358 KM. Za isti mjesec, neto plata u Federaciji BiH je iznosila 834 KM, a bruto plata 1.277. Na prvi pogled izgleda da su radnici u RS-u u nešto boljoj poziciji. Međutim, prema Zakonu o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 2013. godine, u Republici Srpskoj u bruto platu ulaze i naknade za topli obrok i prevoz, dok to još uvijek nije slučaj u Federaciji BiH. Ukoliko se zna da je maksimalni neoporeziv topli obrok u Federaciji BiH 8 KM dnevno ili 176 KM mjesečno, a dodatak za prevoz 50 KM, lako je zaključiti da radnici u Federaciji BiH svaki mjesec „na ruke“ ipak dobiju više novca nego radnici u Republici Srpskoj.

Slična situacija se dobije ukoliko uporedimo prosječne penzije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prema podacima dostupnim u PIO FBiH i PIO RS prosječna penzija za 2016. godinu u Republici Srpskoj je iznosila, 342 KM, dok je u Federaciji iznosila 369 KM. Ni ukoliko se pogledaju posljednji podaci (mart 2017.) ne dolazi do nekih značajnijih razlika. U Federaciji je martovska penzija iznosila 373 KM a u RS-u 342 KM. Dakle, još jedan parametar po kojem RS ne opravdava epitet „boljeg entiteta“.

Po pitanju infrastrukturnih projekata, zaista se može reći da Republika Srpska u posljednje vrijeme bilježi bolje rezultate o FBiH, budući da je prošle godine otvoren dio autoputa Banja Luka – Doboj, ali se ni u kom slučaju ne može konstatovati da je napravljen neki veliki napredak. Prije svega, Republika Srpska ima bolje rezultate zbog činjenice da se u FBiH od 2014. nije otvorio niti jedan kilometar autoputa, te da je jedini infrastrukturni projekat koji je koliko-toliko aktivan u FBiH izgradnja HE Vranduk.

Dakle, jasno je da se iz svega nabrojanog baš i ne može sa sigurnošću zaključiti da je Republika Srpska „bolji dio BiH“, kako tvrdi Milorad Dodik, te da se u svakom slučaju može naći dosta argumenata i ZA ili PROTIV ovakvog razmišljanja. Ono što je vjerovatno najbitnije u cijeloj situaciji je činjenica da niti jedan od ova dva entiteta ne stoji baš najbolje, te da je ovo svojevrstan „derbi začelja“ kada je u pitanju regionalna ekonomija. Miloradu Dodiku, a i ostalim političarima u BiH bi svakako bilo konstruktivnije da se posvete stvarima koje imaju direktan uticaj na život građana, umjesto svakodnevnih prepucavanja na relaciji RS – Federacija.

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!