Neistina

Republika Srpska nije država i nema svoje granice

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević (SNSD) održao je 31. augusta 2023. godine konferenciju za medije tokom koje je ponovio ranije iznesene neistinite tvrdnje.

Screenshot: TOK TV

Naime, Kovačević je ustanovio da je Republika Srpska država, te da posjeduje svoje granice:

Mi ćemo ostati u svojoj državi Republici Srpskoj i evo još jednom ću ponoviti, jasno poručiti da granica postoji.

Radovan Kovačević, 31.8.2023.

Kako je Istinomjer i ranije pisao, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Republika Srpska je entitet u sastavu države Bosne i Hercegovine:

Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Član 1.3. Ustava BiH

I sam Ustav Republike Srpske svjedoči protiv tvrdnje Kovačevića:

Republika Srpska je jedinstven i nedeljiv ustavno-pravni entitet. Republika Srpska samostalno obavlja svoje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije. Republika Srpska je jedan od dva ravnopravna entiteta u Bosni i Hercegovini.

Član 1. Ustava Republike Srpske

Podsjećamo i da Republika Srpska nema svoje granice, što je tvrdnja koju smo također ranije ocijenili kao neistinitu, a iznosili su je Nenad Stevandić i Gabriel Escobar.

Naime, u tekstu Dejtonskog mirovnog sporazuma u kontekstu razgraničenja dva entiteta koristi se termin “granična crta između entiteta”.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 28, 29. i 30. januara 2000. godine u svojoj prvoj parcijalnoj odluci broj U 5/98 odlučio o pitanju da li Ustav Republike Srpske u svom tekstu može da koristi riječ “granica”. U tom pogledu Ustavni sud ocijenio je da termin “granica” u članu 2. stav (2) Ustava RS nije u skladu s Ustavom BiH, te ga proglasio neustavnim:

14. Oba termina “border” i “boundary” – koja se koriste u engleskom tekstu člana I/1. i 4. Ustava BiH – su prevedena – bez ikakve razlike – terminom “granica” na bosanskom (“bošnjačkom”) , srpskom i hrvatskom jeziku.

15. Stoga je neophodno daljnje pojašnjenje termina koji se koriste u Ustavu BiH tumačeći ih, u skladu sa članom 31. Bečke konvencije, u kontekstu cijelog Općeg okvirnog sporazuma, tj. uključujući i anekse. Član III Općeg okvirnog sporazuma govori o “razgraničenjima između dva entiteta” (“the boundary demarcation between the two Entities”), dok se u članu X termin “granica” (“border”) koristi u smislu granice između država. Slično tome, Sporazum o međuentitetskoj liniji razgraničenja i relevantnim pitanjima, koji predstavlja Aneks II Općeg okvirnog sporazuma, govori o “liniji razgraničenja između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (‘međuentitetska linija razgraničenja’)…”(“the boundary between the Federation of Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska (the ‘Inter-Entity Boundary Line’)…”).

16. Prema tome, u ovim raznim tekstovima postoji jedna konzistentna terminologija, prema kojoj se terminima “granica” (“border”) i “razgraničenje” (“boundary”) daje različito značenje. U takvim okolnostima se ne može smatrati da je korištenje drugačije terminologije u Ustavu RS u skladu sa Ustavom BiH.

17. Ustavni sud, stoga, smatra da termin “granica” u članu 2. stav 2. Ustava RS nije u skladu sa Ustavom BiH te ga proglašava neustavnim.

Odluka Ustavnog suda BiH U 5/98, 30.1.2000.

Nakon odluke Ustavnog suda BiH, stav (2) člana 2. Ustava Republike Srpske izmijenjen je Amandmanom LXVIII, čime je riječ “granica” zamijenjena riječima “međuentitetska linija razgraničenja”. Tako ovaj član Ustava RS navodi da se “sporazum o promjeni međuentitetske linije razgraničenja između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine može iznijeti na potvrdu putem referenduma u Republici”.

Shodno navedenom, tvrdnje Radovana Kovačevića da je Republika Srpska država i da ima svoje granice Isitnomjer ocjenjuje neistinitima.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!