Neistina

Razlika između “tri i četiri” SNSD-ova delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH

Da je, kada se radi o donošenju budućih odluka, razlika između toga da li politička partija ima tri ili četiri poslanika u Domu naroda PS BiH velika, jasno je iz Člana IV Ustava BiH.

Tokom jedne od dijaloških emisija u kojoj su učestvovali predsjednici SDP-a BiH i SDA, Nermin Nikšić i Bakir Izetbegović, na konstataciju voditelja će biti četiri izaslanika u budućem Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH iz reda SNSD-a, Izetbegović je obrazlažući odluku zastupnika SDA u Narodnoj Skupštini RS da glasaju za izbor SNSD-ovih kandidata iznio i svoje gledište o tome da li tri ili četiri delagata iz jedne stranke u Domu naroda PS BiH čine razliku:

Ja ne vidim da je velika razlika između tri i četiri… Da li je to tri ili četiri za nas nije osobito važno ni za buduće odluke, jer ako nešto neće gospodin Dodik i SNSD i HDZ teško da će to moći proći, da se ne varamo… A šta može da blokira sa četiri, a ne može sa tri…Kakva je razlika između tri i četiri?.

Bakir Izetbegović, 12.12.2018.

Da je, kada se radi o donošenju budućih odluka, razlika između toga da li politička partija ima tri ili četiri poslanika u Domu naroda PS BiH velika, jasno je iz Člana IV Ustava BiH koji, govoreći o načinu donošenja odluka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pored ostalog kaže:

Sve odluke u oba doma donose se većinom glasova onih koji su prisutni i glasaju. Delegati i članovi će ulagati najveće napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta. Ukoliko većina ne uključuje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta, predsjedavajući i njegovi zamjenici će, radeći kao komisija, nastojati da u roku od tri dana od glasanja postignu saglasnost. Ukoliko ta nastojanja ne uspiju, odluke će se donijeti većinom onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine, ili više, delegata ili članova izabranih iz svakog entiteta.

Ustav BiH

Identična odrednica nalazi se i u Članu 75. (Donošenje odluka) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koji u posljednjem paragrafu kaže da se “odluke donose većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju, pod uslovom da glasovi „protiv“ ne sadrže dvije trećine ili više glasova delegata izabranih iz svakog entiteta.”

Dakle, četiri delegata od ukupno pet koji dolaze iz RS čine više od dvije trećine delegata iz tog entiteta, te ukoliko glasaju “protiv” bilo kojeg prijedloga koji se nađe pred zastupnicima u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, u skladu sa Ustavom BiH i Poslovnikom tog tijela, takav eventualni prijedlog neće moći biti usvojen.

To, međutim, nije slučaj ukoliko se “protiv” izjasni tri delegata koji dolaze iz Republike Srpske, jer oni već ne predstavljaju dvije trećine od ukupnog broja delegata iz tog entiteta.

Obzirom da Ustav BiH kao i Poslovnik Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH demantuju Bakira Izetbegovića, Istinomjer njegovu izjavu u vezi uticaja broja zastupnika SNSD-a na buduće odluke Doma naroda PS BiH ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!